Ozdoba levé části hlavičky
Horní část menu Spodní část menu
Pozadí mezi menu
Socha z chrámu Tři Grácie v Lednicko-valtickém areálu
Konec menu

Obrázek, vložený sem kvůli kreténskému Internet Exploreru Tomášův Internet

Slova, končící koncovkou ...kracie


Dnes večer dávají na ČT2 další díl z dokumentárního seriálu "Sbohem soudruzi", který pojednává o socialistickém režimu a jeho zániku. Jmenuje se Naděje, ale v rozhlasových upoutávkách mu dneska dávali i jméno "Konec gerontokracie". To slovo mě zaujalo a když jsem tak o něm přemýšlel, napadlo mě, kolik asi různých slov končících na ...kracie vlastně je. Koncovka ...kracie vznikla z řeckého slova kratos - vláda nebo kratein - vládnout. Slova, která na ni končí, tedy převážně označují různé způsoby vládnutí.

Demokracie


Démos - lid. Vláda lidu.
Způsob vlády, na kterém se více či méně podílejí všichni lidé. Velikánský článek o demokracii je v Encyklopedii Wikipedia na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokracie.

Autokracie


Autós - sám. Samovláda.
Lidu vládne jediný Vůdce nebo úzká skupina lidí. Kratší článek o autokracii je na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Autokracie.

Aristokracie


Aristos - nejlepší. Vláda nejlepších.
Bohužel to už od dob antiky znamenalo spíš vládu těch nejbohatších, nejbezohlednějších, případně nejkrutějších. Pojem aristokracie nakonec přestal označovat formu vládnutí a začal se používat pro bohaté, mocné a vlivné lidi, zkrátka pro šlechtu. Na Wikipedii je jen několik řádků na arese http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristokracie.

Byrokracie


Bureau je francouzsky úřad nebo kancelář. Vláda úředníků.
Významů má tenhle pojem docela hodně - od označení pro úřady a jejich hierarchickou strukturu až po pejorativní označení pro instituci nebo člověka, co lpí na vyplňování stohů papírů, dodržování směrnic a předpisů a nejrůznějších zdlouhavých pracovních postupech. Obrovský článek o byrokracii je na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Byrokracie.

Plutokracie


Ploutos - bohatý. Vláda bohatých lidí.
Systém, kde je veškerá politická moc soustředěná do rukou bohatých lidí a chudí lidé nemají žádnou politickou moc. Více se o plutokracii dočtete na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Plutokracie.

Technokracie


Tekhne - dovednost. Vláda odborníků.
Způsob vlády, při kterém se do čela státu postaví skupina vysoce specializovaných lidí. Pěkný článek o technokracii naleznete na stránce http://bratrstvo.org/Brotherhood.php?content=nazor_polit&cliid=27&num=&clsr=.

Gerontokracie


Geron - stařec. Vláda starců.
Způsob vlády, ve kterém rozhodují ti nejvěkovitější - rada starších. V dávných dobách to byl hodně rozšířený způsob vládnutí. Třeba v raných dobách Římské říše vládla rada starších a protože latinsky se stařec řekne senetio, vzniklo rady starších slovo, které se hojně používá dodnes - senát. Za dobu vlády gerontokracie se označuje i období v dějinách SSSR, v němž vládli velmi staří pamětníci Velké říjnové socialistické revoluce. Více se o gerontokracii dočtete na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Gerontokracie.

Kleptokracie


Kleptein - krást. Vláda zlodějů.
Označení pro špatnou vládu, jejímž jediným cílem je osobní prospěch za jakoukoliv cenu. Krátký článek o kleptokracii je na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleptokracie, o kleptokracii v praxi se můžete dočíst i v článku malíře Petra Kellnera v Britských listech na adrese http://blisty.cz/art/61858.html.

Korporatokracie


Vláda korporací.
V tomto zřízení jsou vládnoucím činitelem korporace a politika je uzpůsobená jejich cílům a zisku. Tenhle pojem je novodobý a bohužel mám pocit, že se této formě vlády hodně rychle blížíme. Blíže o korporatokracii je psáno na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Korporatokracie.

Meritokracie


Vláda nadaných.
Ideál, že funkce by měly být rozdělovány podle schopností. Rozvíjí ho autor Michael Young ve své knize Rise of the meritocracy, ve které popisuje společnost založenou na tomto způsobu vládnutí. Čas v ní však ukazuje, že to není dobrý způsob a meritokracie je nakonec svržena. Více o meritokracii se dočtete na adrese http://meritokracie.txt.cz/.

Monokracie


Monos - jeden. Vláda jedince.
Pojem má podobný smysl jako autokracie, ale znamená čistě jen vládu jedince. Pár řádků se o ní píše na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Monokracie.

Timokracie


Time - čest, kratos - vláda. Vláda čestných lidí.
Vláda jen takových lidí, kteří jsou společností považováni za čestné. Teoreticky by to tak mělo být vždy, prakticky je to neuskutečnitelný sen.
Jiná forma timokracie je vláda lidí, kteří jsou za úspěšné a urozené považováni kvůli výši svého majetku. Více o timokracii je psáno adrese http://leccos.com/index.php/clanky/timokracie.

Ochlokracie


Vláda lůzy.
Stav, kdy zemi ovládnou rozvášněné davy a nad rozumem a zodpovědností vítězí vášně a demagogie. Podrobnosti se o ochlokracii dozvíte na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochlokracie. Pan kardinál Dominik Duka však za projev ochlokracie označil třeba i sobotní demonstraci, které se zúčastnilo 120 000 lidí, protestujících proti vládním reformám. Podrobnosti o jeho prohlášení najdete na adrese http://www.ireporter.cz/2012/04/25/1490/.

Teokracie


Theos - Bůh. Vláda Boží.
Jeden z nejstarších systémů vládnutí, v němž panovníci byli považováni za živoucí bohy. V tomto systému se země řídí zákony, založenými na náboženství, které jsou považovány za nezměnitelnou vůli Boží. Příkladem jsou zákony, popsané v Bibli, podle nichž se řídil chod starověkého Izraele, nebo muslimské právo šaría. Mnohem podrobněji je teokracie popsána na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Teokracie.

Hierokracie


Hieros - posvátný. Vláda kněží.
V tomto systému na sebe díky víře strhávají moc kněží. Bůh nás chraň před takovým systémem. Stručně o tomto pojmu píší na adrese http://www.iencyklopedie.cz/hierokracie.

Pornokracie


Porné - prostitutka. Vláda prostitutek.
V dějinách se tak označuje období mezi rokem 904 a 963, v němž Řím a Vatikán ovládaly dvě ženy - Theodora a její dcera Marozia. Díky svým milostným vztahům s papeži získaly tak obrovský vliv, že rozhodovaly i o tom, kdo dosedne na papežský stolec. Více se o tomto zajímavém období dočtete v článku na adrese http://mosela.blog.cz/1003/vatikanska-pornokracie, bulvárnější podrobnosti a pikantnosti nabízí článek na adrese http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/c/227336/Vlada-prasaren-aneb-Pornokracie.html.


Více slov, končících koncovkou ...kracie jsem nenašel, ale docela dobře možné, že nějaká ještě existují. Pokud nějaké znáte, napište ho pro nás všechny do komentářů.

Napsal Tomáš dne 25. dubna 2012

Zpět na Tomášovy řeči