DREAM OF LOVE
X-PERIENCE

Let's stay together
Now and forever
Let's dream together
The dream of love
And if we never
Will get together
We dream forever
The dream of love

Beautiful eyes
A body so nice
Two arms are strong enough
To hold me
And I believe that
I'll have a look at
all the gorgeous things tonight

Turn off the light
Holding me tight
kiss my face my lips my body
and I believe that
at midsummer's eve
I will receive a sign of your love

I'm swinging high
and I'm swinging low
I'm getting down
and I'm to and fro

Let's stay together
Now and forever
Let's dream together
The dream of love
And if we never
Will get together
We dream forever
The dream of love

Let's turn back time
and keep the dream of love alive
Let's turn back time
and keep the dream of love alive

Deep in your heart
hear what I say
Need you tonight,
my love fades away
Without love
we won't survive
But fire rules
The night, the day

Need you tonight
Don't fade away
Like a photograph,
Time won't erase
Dry all my tears
All through the years
Precious you and
curious me

I'm swinging high
and I'm swinging low
I'm getting down
and I'm to and fro

Let's stay together
Now and forever
Let's dream together
The dream of love
And if we never
Will get together
We dream forever
The dream of love

Let's turn back time
and keep the dream of love alive
Lyrics from http://www.pohodar.com

SEN O LÁSCE
X-PERIENCE

Zůstaňme spolu
Teď a navždy
Sněme spolu
Sen o lásce
A pokud se nikdy
nedáme dohromady
Sníme navždy
Sen o lásce

Nádherné oči
Krásné tělo
Dvě ruce jsou dost silné
Aby mě objaly
A věřím, že
pohlédnu na
všechny ty překrásné věci dnes v noci

Zhasni světlo
Objímaje mě pevně
líbej mou tvář, mé rty, mé tělo
a já uvěřím, že
v předvečer půlnoci
dostanu znamení Tvé lásky

Houpám se do výše
a houpám se níž
Klesám k zemi
a sem a tam

Zůstaňme spolu
Teď a navždy
Sněme spolu
Sen o lásce
A pokud se nikdy
nedáme dohromady
Sníme navždy
Sen o lásce

Obraťme čas zpátky
a udržme sen o lásce naživu
Obraťme čas zpátky
a udržme sen o lásce naživu

Hluboko ve Tvém srdci
slyš, co říkám
Potřebuji Tě dnes v noci
Má láska bledne
Bez lásky
nepřežijeme
Ale oheň plane
nocí i dnem

Potřebuji Tě dnes v noci
Nevybledávej
Jako fotografie
Čas nemaže
Osuš všechny mé slzy
Po všechny roky
Drahoušek Ty a
zvědavá já

Houpám se do výše
a houpám se níž
Klesám k zemi
a sem a tam

Zůstaňme spolu
Teď a navždy
Sněme spolu
Sen o lásce
A pokud se nikdy
nedáme dohromady
Sníme navždy
Sen o lásce

Obraťme čas zpátky
a udržme sen o lásce naživu
Překlad z http://www.pohodar.com