RAVENHEART
XANDRIA

Come to me, Ravenheart
Messenger of evil
Come to me. What's the news?
Here I'm still left lonely

You shadow of forgotten dreams
You come to take away
My hope on your black wings

Of love & hate the singers tell
But I feel more, more of both,
More than heaven & hell.
I take a bow to destiny.
Now I have really learnt my part
Once loving him, now hating love
I've made mistakes, my Ravenheart

Will I get back who I adore?
Thus spoke the raven: nevermore.
Lyrics from http://www.pohodar.com

RAVENHEART
XANDRIA

Přijď ke mně, Ravenhearte
Posle Ďábla
Přijď ke mně. Jaké jsou zprávy?
Jsem stále tady zanechaný o samotě

Ty stíne zapomenutých snů
Přicházíš odnést
mou naději na svých černých křídlech

Pěvci vyprávějí o lásce a nenávisti
Ale já cítím víc, víc od obojího
Víc, než nebe a peklo
Skládám poklonu osudu
Teď jsem se opravdu naučil svou roli
Jednou ho milovat, teď nenávidět lásku
Udělal jsem chyby, můj Ravenhearte

Vrátí se ten, koho zbožňuji?
Tak pravil krkavec: už nikdy víc
Překlad z http://www.pohodar.com