MIRROR
X-PERIENCE

I'm looking for a mirror
to face my eyes
and realize
the beauty of youth
is the only thing worth having

I'm jealous of everything
whose beauty does not die
oh I'm jealous
of the picture the mirror
has painted

I beg for more
more than I can get
but I know I can't get by
with only a glance of my eye
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZRCADLO
X-PERIENCE

Hledám zrcadlo,
aby čelilo mým očím
a zachytilo,
že krása mládí
je jedinou věcí, která má cenu

Závidím čemukoliv,
jehož krása neumírá
Oh, žárlím
na obraz v zrcadle,
který mi maluje

Prosím o víc,
víc, než můžu dostat
Ale já vím, že nemůžu vystačit
jen s mrknutím oka
Překlad z http://www.pohodar.com