MAGIC FIELDS
X-PERIENCE

I've met the strangers at a place
more than a million miles away
They were so nice, so full of grace
I know they came from far away
Now I'm walking on magic fields
I see the world is the only place to be

They took me to a foreign place
and then they thougt me to be strong
They told me not to go away
even if anything goes wrong

I love the world I wouldn't leave
all the places we were born
I wait at midnight to receive
a final sign of their return
Lyrics from http://www.pohodar.com

MAGICKÁ POLE
X-PERIENCE

Potkala jsem cizince na místě
více než milion mil vzdáleném
Byli tak krásní, tak plní půvabu
Vím, že přišli opravdu z daleka
Teď kráčím na magická pole
Vidím, že svět je jen místo k bytí

Vzali mě na cizí místo
a pak mě naučili, jak být silná
Řekli mi, abych nešla pryč
dokonce i kdyby cokoliv šlo špatně

Miluji svět, který bych nemohla opustit
Všechna místa, na kterých jsme se zrodili
Čekám na půlnoc, abych dostala
konečné znamení jejich návratu
Překlad z http://www.pohodar.com