GAME OF LOVE
X-PERIENCE

It's just one year ago
That I've met you at a show
You were the clown
I was the fool
Right now it's vice versa
And I know it's just because
You've always been
The fool for me

Do we feel the same way
Or do you want to play the game of love
On and on

You took me to a bar
To tell me who you are
You never know
What you want
And you want me for good
Just if you're in the mood
To spend the next
Night with me

Do we feel the same...
Do we feel the same...

Do we feel the same way
Or do you want to play the game of love
On and on

Lyrics from http://www.pohodar.com

HRA NA LÁSKU
X-PERIENCE

Je to jen jeden rok
Co jsem Tě potkala na představení
Tys byl šašek
Já byla blázen
Právě teď je to naopak
A já vím, že to je jen proto, že
Jsi vždycky byl
Pro mě blázen

Vnímáme stejným způsobem?
Nebo chceš hrát hru na lásku?
Dál a dál

Vzal jsi mě do baru
Abys mi řekl, kdo jsi
Nikdy nevíš
Co chceš
A chceš mě navždy
Jen, když máš náladu
strávit příští
noc se mnou.

Vnímáme stejným...
Vnímáme stejným...

Vnímáme stejným způsobem?
Nebo chceš hrát hru na lásku?
Dál a dál
Překlad z http://www.pohodar.com