SOMEWHERE
WITHIN TEMPTATION

Lost in the darkness, hoping for a sign
Instead there is only silence,
Can't you hear my screams...?
Never stop hoping,
Need to know where you are
But one thing is for sure,
You're always in my heart.

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

Lost in the darkness,
try to find your way home
I want to embrace you and never let you go
Almost hope you're in heaven
so no one can hurt your soul...
Living in agony 'cause I just do not know
Where you are

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.

Wherever you are, I won't stop searching.
Whatever it takes, I need to know.

I'll find you somewhere
I'll keep on trying until my dying day
I just need to know whatever has happened,
The Truth will free my soul.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NĚKDE
WITHIN TEMPTATION

Ztracen v temnotě, doufám ve znamení
Místo toho je tu jen ticho
Cožpak neslyšíš můj křik...?
Nikdy nepřestanu doufat
Potřebuju vědět, kde jsi
Ale jediná věc, která je jistá
Jsi vždycky v mém srdci

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši

Ztracen v temnotě,
zkouším najít Tvou cestu domů
Chci Tě obejmout a nikdy Tě nenechám odejít
Skoro doufám, že budeš v nebi,
tam nikdo nemůže ranit Tvou duši...
Žiju v utrpení, protože prostě nevím
Kde jsi

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši

Nepřestanu hledat, ať jsi kdekoli
Potřebuju vědět, ať to stojí cokoli

Já Tě někde najdu
Budu to zkoušet až do dne mé smrti
Já jen potřebuju vědět všechno, co se stalo
Pravda osvobodí mou duši
Překlad z http://www.pohodar.com