WILLY ROY THE CRIPPLED BOY

His age was seven years today
He don't know what it is to play
Each night before he goes to bed
This little prayer he always says

Now I lay me down to rest
Dear God please give me happiness
I'm praying so my dreams come true
So I can walk and play with you

His name they call him Willy Roy
He's just a little crippled boy
But now the tears roll down his cheeks
I wipe them off so he can sleep

Now I lay me down to rest
Dear God please give me happiness
I'm praying so my dreams come true
So I can walk and play with you

Someday I hope you can go out
And play with me and walk about
I won't scold if you should cry
So soon, be good, my son good night

Now I lay me down to rest
Dear God please give me happiness
I'm praying so my dreams come true
So I can walk and play with you
Lyrics from http://www.pohodar.com

WILLY ROY, CHROMÝ KLUK

Dnes mu bylo sedm let
Nevěděl, jaké to je hrát si
Každou noc, před tím, než šel spát
Vždycky říkal modlitbičku

Teď si lehnu, abych si odpočinul
Dobrý Bože, prosím, dej mi štěstí
Modlím se, aby můj sen došel uskutečnění
Tak, abych mohl chodit a mohl si s Tebou hrát

Jeho jméno, zvali ho Willy Roy
Byl to jen malý, chromý kluk
Ale teď po jeho tvářích stékají slzy
Setřu je, aby mohl spát

Teď si lehnu, abych si odpočinul
Dobrý Bože, prosím, dej mi štěstí
Modlím se, aby můj sen došel uskutečnění
Tak, abych mohl chodit a mohl si s Tebou hrát

Doufám, že jednoho dne budeš moc jít ven
A hrát si se mnou a toulat se
Nebudu nadávat, kdybys měl plakat
Tak brzy, buď dobrý, můj synu, dobrou noc

Teď si lehnu, abych si odpočinul
Dobrý Bože, prosím, dej mi štěstí
Modlím se, aby můj sen došel uskutečnění
Tak, abych mohl chodit a mohl si s Tebou hrát
Překlad z http://www.pohodar.com