FEEL - ROBBIE WILLIAMS

Come and hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
I sit and talk to God
And he just laughs at my plans
My head speaks a language
I don't understand

I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
Cos I got too much life
Running through my veins
Going to waste
I don't wanna die
But I ain't keen on living either
Before I fall in love
I'm preparing to leave her

Scare myself to death
That's why I keep on running
Before I've arrived
I can see myself coming
I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
Cos I got too much life
Running through my veins
Going to waste
And I need to feel
Real love and the love ever after
I can not get enough

I just wanna feel
Real love feel the home that I live in
I got too much love
Running through my veins
To go to waste

I just wanna feel
Real love and the love ever after
There's a hole in my soul
You can see it in my face
It's a real big place

Come and hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
Lyrics from http://www.pohodar.com

POCIT

Přijď a stiskni mi ruku
Chtěl bych se dotknout života
Není jisté, že rozumím
Té roli, kterou jsem dostal
Sedím a mluvím k Bohu
A on se jen směje mým plánům
Má hlava mluví jazykem
Kterému nerozumím

Chtěl bych pocítit
Opravdový pocit lásky k domovu, v němž žiji
Protože příliš mnoho života
Proběhlo mými žilami
Promarnilo se
Nechci umřit
Ale nejsem nadšený s osamělým životem
Dříve, než se zamiluji
Chystám se ji opustit

Zděšení ze smrti
To je důvod, proč žiju dál
Dříve, než jsem přijel
Můžu se vidět přicházet
Chtěl bych pocítit
Opravdový pocit lásky k domovu, v němž žiji
Protože příliš mnoho života
Proběhlo mými žilami
Promarnilo se
A já potřebuju cítit
Opravdovou lásku a stálou lásku
Nikdy nemám dost

Chtěl bych pocítit
Opravdový pocit lásky k domovu, v němž žiji
Příliš mnoho lásky
Proběhlo mými žilami
Aby byla promarněna

Chtěl bych pocítit
Opravdovou lásku a stálou lásku
V mé duši je díra
Můžeš to vidět na mé tváři
Je to opravdové velké místo

Přijď a stiskni mi ruku
Chtěl bych se dotknout života
Není jisté, že rozumím
Té roli, kterou jsem dostal
Není jisté, že rozumím
Není jisté, že rozumím
Není jisté, že rozumím
Není jisté, že rozumím
Překlad z http://www.pohodar.com