YOU CAME - KIM WILDE

Someone I know is staring at me
And when I look into her eyes
I see a girl that I used to be
I hardly recognise
Cos in the space of a year
I’ve watched the old me disappear
All of the things I once held precious
Just don’t mean anything anymore
Cos suddenly

You came, and changed the way I feel
No one could love you more
Because you came and turned my life around
No one could take your place

I’ve never felt good with permanent things
Now I don’t want anything to change
You can’t imagine the joy you bring
My life won’t be the same
And I’ll be there when you call
I’ll pick you up if you should fall
Cos I have never felt such inspiration
Nobody else ever gave me more because

You came, and changed the way I feel
No one could love you more
Because you came and turned my life around
No one could take your place

I watch you sleep in the still of the night
You look so pretty when you dream
So many people just go through life
Holding back, they don’t say what they mean
But it’s easy for me
Since you came
No one could love you more
Because you came and turned my life around
No one could take your place
You came, and changed the way I feel
No one could love you more
Because you came and turned my life around
No one could take your place
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘIŠEL JSI

Někdo, koho znám, na mě upřeně hledí
A když se podívám do jejích očí
Vidím dívku, kterou jsem byla
Sotva se poznávám
Protože v průběhu roku
Jsem viděla, že mé staré já zmizelo
Všechny věci, které mi kdy byly drahé
Teď pro mě nejsou vším
Protože náhle

Příšel jsi a změnil jsi způsob, jakým vnímám.
Nikdo by Tě nemohl milovat víc
Protože jsi přišel a změnil můj život
Nikdo by nemohl zabrat Tvé místo

Nikdy jsem se necítila dobře se stálými věcmi
Teď nechci cokoliv měnit
Nedokážeš si představit to blaho, které jsi přinesl
Můj život už nebude jako předtím
A budu tady, když zavoláš
A chytím Tě, kdybys měl spadnout
Protože jsem ještě nikdy necítila takovou inspiraci
Nikdo jiný mi nikdy tolik nedal, protože

Příšel jsi a změnil jsi způsob, jakým vnímám.
Nikdo by Tě nemohl milovat víc
Protože jsi přišel a změnil můj život
Nikdo by nemohl zabrat Tvé místo

Dívám se, jak spíš v tichu noci
Vypadáš tak krásně, když sníš
Tolik lidí jen projde životem
Váhají, nedokážou říct, co si opravdu myslí
Ale pro mě je to lehké
Od té doby, co jsi přišel
Nikdo by Tě nemohl milovat víc
Protože jsi přišel a změnil můj život
Nikdo by nemohl zabrat Tvé místo
Příšel jsi a změnil jsi způsob, jakým vnímám.
Nikdo by Tě nemohl milovat víc
Protože jsi přišel a změnil můj život
Nikdo by nemohl zabrat Tvé místo
Překlad z http://www.pohodar.com