ONE MOMENT IN TIME
WHITNEY HOUSTON

Each day I live
I want to be
A day to give
The best of me
I'm only one
But not alone
My finest day
Is yet unknown

I broke my heart
Fought every gain
To taste the sweet
I face the pain
I rise and fall
Yet through it all
This much remains

I want one moment in time
When I'm more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity

I've lived to be
The very best
I want it all
No time for less
I've laid the plans
Now lay the chance
Here in my hands

Give me one moment in time
When I'm more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity

You're a winner for a lifetime
If you seize that one moment in time
Make it shine

Give me one moment in time
When I'm more than I thought I could be
When all of my dreams are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment of time
I will be
I will be
I will be free
I will be
I will be free
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDINÝ MOMENT ČASU
WHITNEY HOUSTON

Každý den, který žiju
Chci aby byl
Dnem k vydání toho
Co je ve mně nejlepší
Jsem jedinečná
Ale ne osamělá
Můj nejkrásnější den
Je ještě neznámý

Zlomila jsem své srdce
Bojovala o všechno
Abych zakusila radost
Čelila jsem bolesti
Stoupám a padám
Přesto přes všechno
Toho hodně zbývá

Chci jediný moment času
Kdy budu víc, než si myslím, že bych mohla být
Kdy všechny mé sny budou jen o úder srdce dál
A odpovědi budou všechny nade mnou
Dej mi jediný moment času
Kdy budu závodit s osudem
Pak v tomto jediném momentu času
Budu cítit
Budu cítit věčnost

Žila jsem, abych byla
Ta nejlepší
Chci všechno
Není čas pro méně
Připravila jsem si plány
Teď mi dej šanci
Sem do mých rukou

Dej mi jediný moment času
Kdy budu víc, než si myslím, že bych mohla být
Kdy všechny mé sny budou jen o úder srdce dál
A odpovědi budou všechny nade mnou
Dej mi jediný moment času
Kdy budu závodit s osudem
Pak v tomto jediném momentu času
Budu cítit
Budu cítit věčnost

Jsi výhercem celého života
Když zachytíš ten jediný moment času
Nech ho zazářit

Dej mi jediný moment času
Kdy budu víc, než si myslím, že bych mohla být
Kdy všechny mé sny budou jen o úder srdce dál
A odpovědi budou všechny nade mnou
Dej mi jediný moment času
Kdy budu závodit s osudem
Pak v tomto jediném momentu času
Budu
Budu
Budu svobodná
Budu
Budu svobodná
Překlad z http://www.pohodar.com