LAST CHRISTMAS - WHIGFIELD

Oooh

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away -
you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby do you recognize me?
Well it's been a year it doesn't surprise me

Happy Christmas

I wrapped it up and sent it with a note
Saying I love you I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special

A crowded room friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My god! I thought
you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A girl under cover but you tore me apart
Oooh
Now I've found a real love
you'll never fool me again

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away -
you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away -
you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special

Happy Christmas

Last Christmas I gave you my heart
But the very next day you gave it away -
you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special
Who'll give me something in return
Oh my heart it was young
Oooh
Now I've found a real love
you'll never fool me again

Last Christmas I gave you my heart -
I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year to save me from tears
I'll give it to someone special - special

[Fade]
Lyrics from http://www.pohodar.com

POSLEDNÍ VÁNOCE

Oooh

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil -
jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu

Jednou kousána a podruhé ostýchavá
Udržuju si odstup, ale Ty jsi mi padl do oka
Řekni mi, miláčku, znáš mě?
Dobře, to je rok, který mě nepřekvapí.

Veselé Vánoce

Zabalila jsem to a polala se vzkazem
Říkajícím, myslím, že Tě miluju
Teď vím, jaký blázen jsem byla
Ale když jsi mě teď políbil
Vím, že jsi mě zase pobláznil

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu

Mísnost, nabitá přáteli s unavenýma očima
Skrývám se před Tebou a Tvou duší z ledu
Můj bože! Myslela jsem,
že jsi někdo, na koho se dá spolehnout
Já? Soudím, že jsem byla ramenem k vyplakání.

Tvář milence s ohněm v jeho srdci
Dívka v úkrytu, ale ty jsi mě vyhrabal
Oooh
Teď jsem našla opravdovou lásku
Ty mě nikdy víc nepoblázníš

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil -
jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil -
jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu

Veselé Vánoce

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil -
jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu
Někomu, kdo mi něco vrátí
Oh, moje srdce, to je mladé
Oooh
Teď jsem našla opravdovou lásku
Ty mě nikdy víc nepoblázníš

Poslední Vánoce jsem Ti dala své srdce
Ale hned další den jsi ho odhodil -
jsi ho odhodil
Tento rok, abych se uchránila před slzami
Dám ho někomu speciálnímu - speciálnímu

[Ztišení]
Překlad z http://www.pohodar.com