WHAT DO THEY KNOW
WESTLIFE

All they know
Is when we fight
They never see us in the loving times
What do they know
They don't know
A thing

And they don't know
How laughter flies
Only the stories
Most of which are lies
What do they know
They don't know
A thing

How can you understand
A love so strong
When you never shared that with someone
And when all the lies are dead and gone
We'll still be here
We'll prove them wrong

Cause they don't feel
Your touch at night
The way your head falls
in the morning light
What do they know
They don't know
A thing

How can you understand
A love so strong
When you never shared that with someone
And when all the lies are dead and gone
We'll still be here
We'll prove them wrong

Cause all they know is how to criticize
They'll never take a chance
in their own lives
What do they know
They don't know
A thing
And all I know
Is they don't know a thing
Lyrics from http://www.pohodar.com

CO ONI VĚDÍ
WESTLIFE

Všechno, co oni vědí
Že jsme se potýkali
Nikdy nás neviděli v časech milování
Co oni vědí
Oni nevědí
Jednu věc

A oni nevědí
Jak letí smích
Jen příběhy
Většina z nich jsou lži
Co oni vědí
Oni nevědí
Jednu věc

Jak můžeš porozumět
Lásce tak silné
Když jsi ji nikdy s nikým nesdílel
A když všechny lži budou mrtvé a pryč
My budeme stále tady
Ukážeme je jako špatné

Protože oni necítí
Tvůj dotek v noci
Způsob, jakým Ti klesá hlava
v ranním světle
Co oni vědí
Oni nevědí
Jednu věc

Jak můžeš porozumět
Lásce tak silné
Když jsi ji nikdy s nikým nesdílel
A když všechny lži budou mrtvé a pryč
My budeme stále tady
Ukážeme je jako špatné

Protože oni především vědí, jak kritizovat
Oni nikdy nevyužili šanci
v jejich vlastním životě
Co oni vědí
Oni nevědí
Jednu věc
A všechno, co já vím
Je, že oni nevědí jednu věc
Překlad z http://www.pohodar.com