SOLEDAD
WESTLIFE

If only you could see
the tears in the world you left behind
If only you could heal my heart
just one more time
Even when I close my eyes
There's an image of your face
And once again I come to realise
You're a loss I can't replace

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad

Walking down the streets of Nothingville
Where our love was young and free
Can't believe just what an empty place
It has come to be
I would give my life away
If it could only be the same
Cause I can't still the voice inside of me
That is calling out your name

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory lives on
Why did you leave me
Soledad

Time will never change the things
you told me
After all we're meant to be love
will bring us back to you and me
If only you could see

Soledad
It's a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad
In my heart you were the only
And your memory live on
Why did you leave me
Soledad
Lyrics from http://www.pohodar.com

OSAMĚLÝ TÁTA
WESTLIFE

Jenom Ty bys mohla chápat
slzy světa, který jsi nechala za sebou
Jenom Ty bys mohla vyléčit mé srdce
ještě jednou
Dokonce, když zavřu oči
Je tu obraz Tvé tváře
A ještě jednou přicházím k poznání
Že jsi ztrátou, kterou nemůžu nahradit

Osamělý táta
Je to trvající osamění
Ode dne, kdy jsi odešla
Proč jsi mě opustila?
Osamělý táta
V mém srdci jsi byla jedině Ty
A vzpomínky na Tebe jsou živé
Proč jsi mě opustila
Osamělý táta

Cesta ulicemi Nothingvillu
Kde naše láska byla mladá a nespoutaná
Nemůžu uvěřit, jaké prázdné místo
Se tu objevilo
Mohl bych skončit se životem
Kdyby to mělo být pořád stejné
Protože nechci tišit hlas ve mně
Který volá Tvé jméno

Osamělý táta
Je to trvající osamění
Ode dne, kdy jsi odešla
Proč jsi mě opustila?
Osamělý táta
V mém srdci jsi byla jedině Ty
A vzpomínky na Tebe jsou živé
Proč jsi mě opustila
Osamělý táta

Čas nikdy nezmění věci,
které jsi mi řekla
Přes všechno je nám souzeno, že nás láska
přivede zpátky k sobě
Jen jestli bys dokázala pochopit

Osamělý táta
Je to trvající osamění
Ode dne, kdy jsi odešla
Proč jsi mě opustila?
Osamělý táta
V mém srdci jsi byla jedině Ty
A vzpomínky na Tebe jsou živé
Proč jsi mě opustila
Osamělý táta
Překlad z http://www.pohodar.com