WE ARE ONE - WESTLIFE

Two very different people,
too scared to get along,
Till two hearts beat together,
underneath one sun,

One very special moment,
can turn a destiny,
And what some would say,
could never change,
has changed for you and me,

Cause it's all,
It's all in the way,
you look through your eyes,
and when all is said and done,
All of the fear and all of the lies are,
not hard to overcome,
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

We are two very different people,
so much to overcome,
So why care for one another,
when there's so much to be done,

Cause sometimes it's necessary,
just look how far we've come,
You could say my friend that,
it's the end,
or a new tale has begun,

Cause it's all,
It's all in the way,
you look through your eyes,
and when all is said and done,
All of the fear
and all of the lies are, (the lies)
not hard to overcome, (no no)
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

One moment in time,
is all the time we need,
Just to make a difference,
to make it better for you and for me,
If you just believe,

Oh yeah..........
Just open your eyes,

Cause it's all in the way you,
look through your eyes,(your eyes)
and when all is said and done (oh yeah)
All of the fear and all of the lies are,
not hard to overcome,
It's all in the way you look at it,
that makes you strong,
We were two, (we were two)
now we are one,

Oh yeah, oh yeah,
We were two,
now we are one......
Lyrics from http://www.pohodar.com

JSME JEDEN - WESTLIFE

Dva velmi rozdílní lidé,
příliš ustrašení na úspěch.
Do té doby, než dvě srdce začnou bít spolu,
pod jedním sluncem.

Jeden velmi zvláštní moment,
může změnit osud.
A co by někdo mohl říct,
by nikdy nezměnilo,
co se změnilo pro Tebe a mne.

Protože je to všechno,
Je to všechno ve způsobu,
jakým hledíš svýma očima,
a když je všechno řečeno a uděláno.
Všechen strach a všechny lži
není těžké překonat.
Je to všechno ve způsobu, jakým se na to podíváš
to Tě dělá silným.
Byli jsme dva, (byli jsme dva)
teď jsme jeden.

Jsme dva velmi rozdílní lidé,
tolik je toho k překonání.
Tak proč se starat o někoho dalšího,
když je toho tolik k dokončení.

Protože občas je potřeba,
jen kouknout, jak daleko jsme došli.
Mohl bys říct, můj příteli, že
to je konec,
nebo začal nový příběh.

Protože je to všechno,
Je to všechno ve způsobu,
jakým hledíš svýma očima,
a když je všechno řečeno a uděláno.
Všechen strach a všechny lži
není těžké překonat.
Je to všechno ve způsobu, jakým se na to podíváš
to Tě dělá silným.
Byli jsme dva, (byli jsme dva)
teď jsme jeden.

Jeden moment času,
je vše, co potřebujeme.
Jen to udělat odlišně,
udělat to lépe pro Tebe a pro mne.
Jen když uvěříš.

Oh, jasně.......
Jen otevři oči,

Protože je to všechno,
Je to všechno ve způsobu,
jakým hledíš svýma očima,
a když je všechno řečeno a uděláno.
Všechen strach a všechny lži
není těžké překonat.
Je to všechno ve způsobu, jakým se na to podíváš
to Tě dělá silným.
Byli jsme dva, (byli jsme dva)
teď jsme jeden.

Oh, jasně, oh, jasně,
Byli jsme dva,
teď jsme jeden.....
Překlad z http://www.pohodar.com