I FEEL PRETTY
WEST SIDE STORY

I feel pretty
Oh so pretty
I feel pretty and witty and bright,
And I pity
any girl who isn't me tonight.

I feel charming
Oh so charming
It's alarming how charming I feel
And so pretty
that I hardly can believe I'm real.

See the pretty girl in that mirror there
Who can that attractive girl be?
Such a pretty face
Such a pretty dress
Such a pretty smile
Such a pretty me!

I feel stunning
And entrancing
Feel like running and dancing for joy
For I'm loved
by a pretty wonderful boy!

Have you met my good friend Maria
The craziest girl on the block?
You'll know her the minute you see her
She's the one
who is in an advanced state of shock

She thinks she's in love
She thinks she's in Spain
She isn't in love
She's merely insane

It must be the heat
Or some rare disease
Or too much to eat
Or maybe it's fleas

Keep away from her
Send for Chino
This is not the Maria we know

Honest and pure
Polite and refined
Well-bred and mature
and out of her mind!

I feel pretty
Oh so pretty
That the city should give me its key
A committee should be organized
to honor me (la la la la la la la la la la)

I feel dizzy
I feel sunny
I feel fizzy and funny and fine
And so pretty,
Miss America can just resign.
(la la la la la la la la la la la la)

See the pretty girl in that mirror there
(What mirror where?)
Who can that attractive girl be?
(Which? What? Where? Whom?)
Such a pretty face
Such a pretty dress
Such a pretty smile
Such a pretty me!

I feel stunning (I feel stunning)
And entrancing (and entrancing)
Feel like running and dancing for joy
(feel like running and dancing for joy)
For I'm loved
by a pretty wonderful boy!
Lyrics from http://www.pohodar.com

CÍTÍM SE KRÁSNÁ
WEST SIDE STORY

Cítím se krásná
Oh, tak krásná
Cítím se krásná a vtipná a pohotová
A lituji
každou dívku, která dnes v noci není mnou

Cítím se okouzlující
Oh, tak okouzlující
Je zneklidňující, jak okouzlující se cítím
A tak krásná,
že těžko můžu uvěřit, že jsem skutečná

Vidíte tu krásnou dívku támhle v zrcadle
Kdo může ta atraktivní dívka být?
Taková krásná tvář
Takové krásné šaty
Takový krásný úsměv
Taková krásná já!

Cítím se nádherně
A úžasně
Cítím, že běžím a tančím pro radost
Protože jsem milována
báječným, krásným klukem!

Setkali jste se už s mou dobrou přítelkyní Marií
nejbláznivější dívkou z bloku?
Budete ji znát v té minutě, v níž ji spatříte
Ona je ta jediná,
kdo je v pokročilém stavu šoku

Myslí si, že je zamilovaná
Myslí si, že je ve Španělsku
Ona není zamilovaná
Ona je jen šílená

Musí to být tím horkem
nebo nějakým vzácným onemocněním
nebo přejedením
nebo snad to jsou blechy

Držte se od ní dál
Zavolejte China
Tohle není ta Maria, kterou známe

Upřímná a ryzí
Zdvořilá a kultivovaná
Slušně vychovaná a vyzrálá
a není při smyslech!

Cítím se krásná
Oh, tak krásná
Že by mi město mělo předat své klíče
A měl by být zorganizován výbor
aby mě poctil (la la la la la la la la la la)

Cítím se závratně
Cítím se plná slunce
Cítím se perlivá a bláznivá a skvělá
A tak krásná
Miss Amerika se může jen vzdát
(la la la la la la la la la la la la)

Vidíte tu krásnou dívku támhle v zrcadle
(Kde je jaké zrcadlo?)
Kdo může ta atraktivní dívka být?
(Která? Co? Kde? Koho?)
Taková krásná tvář
Takové krásné šaty
Takový krásný úsměv
Taková krásná já!

Cítím se nádherně (cítím se nádherně)
A úžasně (a úžasně)
Cítím, že běžím a tančím pro radost
(cítím, že běžím a tančím pro radost)
Protože jsem milována
báječným, krásným klukem!
Překlad z http://www.pohodar.com