DO VIRGINS TASTE BETTER

A dragon has come to our village today.
We've asked him to leave,
but he won't go away.
Now he's talked to our king
and they worked out a deal.
No homes will he burn
and no crops will he steal.

Now there is but one catch,
we dislike it a bunch.
Twice a year he invites him
a virgin to lunch.
Well, we've no other choice,
so the deal we'll respect.
But we can't help
but wonder and pause to reflect.

Do virgins taste better
than those who are not?
Are they salty, or sweeter,
more juicy or what?
Do you savor them slowly?
Gulp them down on the spot?
Do virgins taste better
than those who are not?
Now we'd like to be shed you,
and many have tried.
But no one can get through
your thick scaly hide.
We hope that some day,
some brave knight will come by.
'Cause we can't wait around
'til you're too fat to fly.

Now you have such good taste
in your women for sure,
They always are pretty,
they always are pure.
But your notion of dining,
it makes us all flinch,
For your favorite entree
is barbecued wench.

Now we've found a solution,
it works out so neat,
If you insist on nothing but virgins to eat.
No more will our number ever grow small,
We'll simply make sure
there's no virgins at all!
Lyrics from http://www.pohodar.com

CHUTNAJÍ PANNY LÍP?

Do naší vesnice dnes přilétl drak.
Požádali jsme ho, aby odlétl,
ale on neodlétne.
Teď rozmlouval s naším králem
a uzavřeli dohodu.
Žádné domovy nebudou spáleny
a žádná úroda nebude ukradená.

Ale je v tom jeden háček,
všichni k tomu máme odpor.
Dvakrát za rok mu (král) přivede
pannu k obědu.
Nu, nemáme jinou volbu,
tak dohodu budeme respektovat.
Ale nemůžeme si pomoct,
jen divit se, zastavit se a přemýšlet.

Chutnají panny líp
než ty, které pannami nejsou?
Jsou slanější nebo sladší,
šťavnatější nebo co?
Vychutnáváš je pomaleji?
Zhltneš je na místě?
Chutnají panny líp
než ty, které pannami nejsou?
Teď bychom se Tě rádi zbavili
a hodně jich to zkusilo.
Ale nikdo nemohl prorazit
tvou tlustou šupinatou kůži.
Doufáme, že jednoho dne
přijede nějaký statečný rytíř.
Protože nemůžeme čekat
dokud nebudeš příliš tlustý na létání.

Teď máš jistě takovou pořádnou chuť
na naše ženy.
Jsou vždycky krásné,
jsou vždycky čisté.
Ale Tvá představa o obědvání
nás všechny nutí se z toho vykroutit.
Protože Tvůj oblíbený chod
je pečená kóča.

Teď jsme našli řešení,
tak pěkně se to vyřeší.
Pokud netrváš na ničem jiném, než panně k sežrání.
Naše množství se nikdy nezmenší
Jednoduše se ujistíme,
že tu nebudou žádné panny.
Překlad z http://www.pohodar.com