Y.M.C.A. - VILLAGE PEOPLE

Young man, there's no need to feel down.
I said, young man,
pick yourself off the ground.
I said, young man,
'cause you're in a new town
There's no need to be unhappy.

Young man, there's a place you can go.
I said, young man,
when you're short on your dough.
You can stay there,
and I'm sure you will find
Many ways to have a good time.

It's fun to stay at the y-m-c-a.
It's fun to stay at the y-m-c-a.
They have everything for you men to enjoy,
You can hang out with all the boys ...
It's fun to stay at the y-m-c-a.
It's fun to stay at the y-m-c-a.
You can get yourself clean,
you can have a good meal,
You can do what about you feel ...

Young man, are you listening to me?
I said, young man,
what do you want to be?
I said, young man,
you can make real your dreams.
But you got to know this one thing!

No man does it all by himself.
I said, young man,
put your pride on the shelf,
And just go there, to the y.m.c.a.
I'm sure they can help you today.

It's fun to stay at the y-m-c-a.
It's fun to stay at the y-m-c-a.
They have everything for you men to enjoy,
You can hang out with all the boys ...
It's fun to stay at the y-m-c-a.
It's fun to stay at the y-m-c-a.
You can get yourself clean,
you can have a good meal,
You can do what about you feel ...

Young man, I was once in your shoes.
I said, I was down and out with the blues.
I felt no man cared if I were alive.
I felt the whole world was so tight ...

That's when someone came up to me,
And said, young man,
take a walk up the street.
There's a place there called the y.m.c.a.
They can start you back on your way.

It's fun to stay at the y-m-c-a.
It's fun to stay at the y-m-c-a.
They have everything for you men to enjoy,
You can hang out with all the boys ...

Y-m-c-a ... you'll find it at the y-m-c-a.

Young man, young man,
there's no need to feel down.
Young man, young man,
get yourself off the ground.

Y-m-c-a ... you'll find it at the y-m-c-a.

Young man, young man,
there's no need to feel down.
Young man, young man,
get yourself off the ground.

Y-m-c-a ... just go to the y-m-c-a.

Young man, young man,
are you listening to me?
Young man, young man,
what do you wanna be?
Lyrics from http://www.pohodar.com

Y.M.C.A.

Mladý muži, není třeba se cítít na dně.
Říkám, mladý muži,
odpíchni se ode dna.
Říkám, mladý muži,
protože jsi v novém městě
Není třeba být nešťastný.

Mladý muži, je tu místo, kam můžeš jít.
Říkám, mladý muži,
když nemáš dostatek prachů.
Můžeš tam zůstat
a jsem si jist, že najdeš
Mnoho cest k tomu, jak mít dobré časy.

Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Mají všechno, aby si takoví muži užili,
Můžeš tam být se všemi kluky ...
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Můžeš se umýt,
můžeš mít dobré jídlo,
Můžeš dělat, na co se budeš cítit ...

Mladý muži, posloucháš mě?
Říkám, mladý muži,
čím chceš být?
Říkám, mladý muži,
můžeš zrealizovat své sny.
Ale měl bys vědět tuhle jedinou věc!

Žádný člověk to všechno neudělá sám.
Říkám, mladý muži,
Odlož svou pýchu na polici,
A jen jdi tam, do y.m.c.a.
Jsem si jist, že ti můžou dnes pomoct.

Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Mají všechno, aby si takoví muži užili,
Můžeš tam být se všemi kluky ...
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Můžeš se umýt,
můžeš mít dobré jídlo,
Můžeš dělat, na co se budeš cítit ...

Mladý muži, byl jsem na tom jednou jako Ty.
Říkám, byl jsem na dně a venku s depresí.
Cítil jsem, že je každému jedno, jestli přežiju.
Cítil jsem, že celý svět byl tak tvrdý ...

Tak to bylo, když to přišlo na mě,
A říkám, mladý muži,
vykroč ulicí.
Tam je místo, kterému říkají y.m.c.a.
Můžou Ti pomoct na Tvé cestě ...

Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Je legrace zůstat v y-m-c-a.
Mají všechno, aby si takoví muži užili,
Můžeš tam být se všemi kluky ...

Y-m-c-a ... všechno to najdeš v y-m-c-a.

Mladý muži, mladý muži,
není třeba se cítit na dně.
Mladý muži, mladý muži,
odpíchni se ode dna.

Y-m-c-a ... všechno to najdeš v y-m-c-a.

Mladý muži, mladý muži,
není třeba se cítit na dně.
Mladý muži, mladý muži,
odpíchni se ode dna.

Y-m-c-a ... jen jdi do y-m-c-a.

Mladý muži, mladý muži,
Posloucháš mě?
Mladý muži, mladý muži,
čím chceš být?
Překlad z http://www.pohodar.com