BITTER SWEET SYMPHONY
VERVE

Cos’ it’s a bittersweet symphony
this life...
’cause it’s a bittersweet symphony,
this life
Trying to make ends meet,
you’re a slave to the money then you die.
Try to make ends meet
I’ll take you down the only road
I’ve ever been down...
You’re a slave to money then you die
You know the one that takes you
to the places where all the pain lives,
yeah.
I’ll take you down the only road
I’ve ever been down

You know the one that takes you
to the places
No change,
I can change, I can change, I can change,
Where all the veins meet yeah,
But I’m here in my mould,
I am here in my mould.

But I’m a million different people
from one day to the next...
No change, I can change
I can’t change my mould,
no,no,no,no,no,no,no
I can change, I can change

But I’m here in my mold
Well I never pray,
I am here in my mold
But tonight I’m on my knees, yeah.
But I’m a million different people
I need to hear some sounds
that recognise the pain in me, yeah.
From one day to the next
I let the melody shine,
let it cleanze my mind ,
I feel free now.
I can’t change my mold
But the airwaves are clean
and there’s nobody singing to me now.
No, no, no, no, no

No change,
I can change, I can change, I can change,
Well I never pray
But I’m here in my mould,
I am here in my mould.
But tonight I’m on my knees yeah
And I’m a million different people
from one day to the next
I need to hear some sounds
that recognize the pain in me, yeah
I can’t change my mould,
no,no,no,no,no,no,no
I let the melody shine,
let it cleanse my mind,
I feel free now

But the airways are clean
and there’s nobody singing to me now
(well have you ever been down?)

(I can change, I can change...)
No change, I can change

I can change, I can change
Cos’ it’s a bittersweet symphony this life.
But I’m here in my mold
Trying to make ends meet,
trying to find some money then you die.
I am here in my mold
You know I can change,
I can change, I can change,
And I’m a million different people
But I’m here in my mould,
I am here in my mould.
From one day to the next
And I’m a million different people
from one day to the next.
I can’t change my mold
I can’t change my mould,
no,no,no,no,no,no,no
No, no, no, no, no

I can’t change
(I’ll take you down the only road
I’ve ever been down)
I can’t change
(I’ll take you down the only road
I’ve ever been down)

(it justs sex and violence melody
and silence)
’cause it’s a bittersweet symphony,
this life
(been down)
Try to make ends meet
(ever been down)
Try to find some money then you die
(ever been down)
I’ll take you down the only road
I’ve ever been down
You know the one that takes
you to the places
Where all the things meet yeah

You know I can change, I can change
I can change, I can change
But I’m here in my mold
I am here in my mold
And I’m a million different people
From one day to the next
I can’t change my mold
No, no, no, no, no

I can’t change my mold
No, no, no, no, no,
I can’t change
Can’t change my body,
No, no, no

I’ll take you down the only road
I’ve ever been down
I’ll take you down the only road
I’ve ever been down
Been down
Ever been down
Ever been down
Ever been down
Ever been down
Have you ever been down?
Have you’ve ever been down?
Lyrics from http://www.pohodar.com

HOŘKO SLADKÁ SYMFONIE
VERVE

Protože to je hořkosladká symfonie
tenhle život...
Protože to je hořkosladká symfonie,
tenhle život.
Zkoušíš učinit konečné vyrovnání,
jsi otrokem peněz až do své smrti.
Zkus učinit konečné vyrovnání,
vezmu Tě dolů jedinou silnicí
Už jsem byl na dně...
Jsi otrokem peněz až do své smrti.
Znáš toho jednoho, co Tě vezme
na místa, kde žijí všechny bolesti,
jasně.
Vezmu Tě dolů jedinou silnicí
Už jsem byl na dně...

Znáš toho jednoho, co Tě vezme
na místa,
Žádná změna,
Já můžu změnit, můžu změnit, můžu změnit,
Kde se všechny nálady setkávají, jasně,
Ale jsem tady, v mém těle,
Jsem tady v mém těle.

Ale já jsem milionem různých lidí
Ze dne na den...
Žádná změna, já můžu změnit
Nemůžu měnit mé tělo,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Můžu změnit, můžu změnit

Ale já jsem tady v mém těle
Dobře, nikdy se nemodlím,
Jsem tady v mém těle
Ale dnes v noci jsem na kolenou, jasně.
Ale já jsem milionem různých lidí
Potřebuju slyšet nějaké zvuky
které prozkoumají bolest ve mně, jasně.
Ze dne na den
Ať se melodie rozzáří,
ať vyčistí mou mysl.
Teď se cítím volný.
Nemůžu změnit mé tělo
Ale závany větru jsou čisté
a není tu nikdo, kdo by mi zpíval.
Ne, ne, ne, ne, ne

Žádná změna,
Můžu měnit, můžu měnit, můžu měnit.
Dobře, nikdy se nemodlím
Ale jsem tady, v mém těle.
Jsem tady v mém těle.
Ale dnes v noci jsem na kolenou, jasně.
A jsem jsem milionem různých lidí
Ze dne na den
Potřebuju slyšet nějaké zvuky
které prozkoumají bolest ve mně, jasně.
Nemůžu změnit mé tělo,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Ať se melodie rozzáří,
ať vyčistí mou mysl.
Teď se cítím volný.

Ale závany větru jsou čisté
a není tu nikdo, kdo by mi zpíval.
(dobře, byli jste někdy na dně?)

(Můžu změnit, můžu změnit...)
Žádná změna, můžu změnit

Můžu změnit, můžu změnit
Protože tento život je hořkosladkou symfonií
Protože jsem tady v mém těle
Zkoušíš učinit konečné vyrovnání,
zkoušíš najít nějaké peníze, než umřeš.
Jsem tady v mém těle
Víš, že můžu měnit,
můžu měnit, můžu měnit.
A jsem milionem různých lidí
Ale jsem tady v mém těle,
Jsem tady v mém těle.
Ze dne na den
A jsem milionem různých lidí
Ze dne na den.
Nemůžu změnit mé tělo
Nemůžu změnit mé tělo,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne
Ne, ne, ne, ne, ne

Nemůžu měnit
(Vezmu tě dolů jedinou silnicí
Byl jsem už dole)
Nemůžu měnit
(Vezmu tě dolů jedinou silnicí
Byl jsem už dole)

Chce to sex a vášnivou melodii
a ticho)
Protože je hořkosladkou symfonií,
tento život
(být na dně)
Zkouším učitit konečné vyrovnání
(někdy být na dně)
Zkoušíš najít nějaké peníze, než umřeš.
(někdy být na dně)
Vezmu tě dolů jedinou silnicí
Byl jsem už dole
Znáš toho, kdo Tě vezme
na místa
Kde se scházejí všechny myšlenky, jasně

Víš, že můžu měnit, já můžu měnit
Já můžu měnit, můžu měnit
Ale jsem tady v mém těle
Já jsem tady v mém těle
A jsem milionem různých lidí
Ze dne na den
Nemůžu změnit mé tělo
Ne, ne, ne, ne, ne

Nemůžu změnit mé tělo
Ne, ne, ne, ne, ne
Nemůžu měnit
Nemůžu změnit mé tělo
Ne, ne, ne

Vezmu Tě dolů jedinou silnicí
Byl jsem už dole
Vezmu Tě dolů jedinou silnicí
Byl jsem už dole
Být dole
Někdy být dole
Někdy být dole
Někdy být dole
Někdy být dole
Byli jste někdy dole?
Byli jste někdy dole?
Překlad z http://www.pohodar.com