VERIS DULCIS IN TEMPORE

Veris dulcis in tempore
florenti stat sub arbore
Iuliana cum sorore.
Dulcis amor!
Qui te caret hoc tempore
Fit vilior.

Ecce florescunt arbores
lascive canunt volucres
inde tepescunt virgines.
Dulcis amor!
Qui te caret hoc tempore
Fit vilior.

Ecce florescunt lilia,
et virginum dant agmina
summo deorum carmina.
Dulcis amor!
Qui te caret hoc tempore,
Fit vilior.

Si tenerem, quam cupio,
in nemore sub folio,
oscularer cum gaudio.
Dulcis amor!
Qui te caret hoc tempore
Fit vilior.


This song was translated according
to the English translation from page
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/44872.
This song became milestone 1000th song
in the section Translations of songs.
Hurray! Glory! Hail! Vivat! Put the flags out!
Lyrics from http://www.pohodar.com

V SLADKÉM OBDOBÍ JARA

V sladkém období jara
stojí pod rozkvetlým stromem
sladká Juliana se svou sestrou.
Sladká lásko!
Ten, kdož je bez Tebe v tomto období
je k ničemu.

Pohleďme na květ stromů
Ptáčci s vervou zpívají
Mezi nimi se panny zklidňují
Sladká lásko!
Ten, kdož je bez Tebe v tomto období
je k ničemu.

Pohleďme na květ lilií
a zástupy panen pějící
písně nejvyššímu z bohů
Sladká lásko!
Ten, kdož je bez Tebe v tomto období
je k ničemu.

Kdybych mohl objímat dívku, jíž miluji
V lese pod listy
Líbal bych ji s radostí
Sladká lásko!
Ten, kdož je bez Tebe v tomto období
je k ničemu.


Písnička byla přeložena podle
překladu do angličtiny ze stránky
http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/44872.
Tahle písnička se stala jubilejní 1000. písní
v sekci Překlady písní.
Hurá! Sláva! Sláva! Vivat! Vyvěste prapory!
Překlad z http://www.pohodar.com