LADY IN BLACK - URIAH HEEP

She came to me one morning,
one lonely Sunday morning,
her long hair flowing
in the mid-winter wind.
I know not how she found me,
for in darkness I was walking,
and destruction lay around me
from a fight I could not win.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

She asked me name my foe then.
I said the need within some men
to fight and kill their brothers
without thought of men or god.
And I begged her give me horses
to trample down my enemies,
so eager was my passion
to devour this waste of life.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

But she would not think of battle
that reduces men to animals,
so easy to begin
and yet impossible to end.
For she the mother of all men
had counciled me so wisely that
I feared to walk alone again
and asked if she would stay.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

"Oh lady lend your hand," I cried,
"Oh let me rest here at your side."
"Have faith and trust in me," she said
and filled my heart with life.
There is no strength in numbers.
I've no such misconceptions.
But when you need me be assured
I won't be far away.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

Thus having spoke she turned away
and though I found no words to say
I stood and watched until
I saw her black cloak disappear.
My labor is no easier,
but now I know I'm not alone.
I find new heart each time
I think upon that windy day.
And if one day she comes to you
drink deeply from her words so wise.
Take courage from her as your prize
and say hello for me.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !
Lyrics from http://www.pohodar.com

PANÍ V ČERNÉM

Ona přišla ke mně jedno ráno,
jedno osamělé nedělní ráno,
její dlouhé vlasy vlály
ve větru vrcholné zimy.
Nevím, jak mě našla,
procházel jsem se v temnotě,
v destruktivním rozpoložení
z boje, který jsem nemohl vyhrát.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

Pak se mě zeptala na jméno mého nepřítele.
Řekl jsem jí o nějakých mužích
k boji a zabití jejich bratrů
bez myšlenek na muže nebo boha.
A prosil jsem ji, aby mi dala koně
k zadupání mých nepřátel,
tak netrpělivá byla moje dychtivost
zničit tohle mrhání životem.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

Ale ona nechtěla myslet na bitvu,
která dělá z lidí zvířata,
tak lehké začít
a už nemožné skončit.
Za matky všech těch mužů
mi raděila tak zkušeně, že
jsem se bál jít dál sám
a ptal jsem se, jestli by chtěla zůstat.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

"Oh paní, dejte mi ruku," křičel jsem
"Oh nechte mě opřít o Váš bok."
"Měj důvěru a věř ve mě," řekla
a naplnila mé srdce životem.
V číslech není žádná síla.
Neměla jsem dost pochopení.
Ale když mě budeš potřebovat, buď si jistý
Nemůžu být daleko.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !

Tak to řekla a odvrátila se
a myslela, že nebudu vědět, co říct.
Stál jsem a díval se, dokud
její černý plášť nezmizel.
Má zkouška není lečí,
ale teď vím, že nejsem sám.
Vždycky najdu nové srdce
Myslím na ten větrný den.
A až jednoho dne příjde k Tobě
pij zhluboka z jejích tak moudrých slov.
Načerpej od ní odvahu jako Tvůj zisk
a řekni za mě ahoj.

Ahahaaahaahah, ahahaaahahaha !
Překlad z http://www.pohodar.com