PILGRIM
URIAH HEEP

A pilgrim at the grey of dawn
Leaving in the mist of morning
On his journey of goodness
Heaven sent, God blessed

Pilgrim laughing at the world
Spreading joy
At the touch of his hand
Whipping out all the misery
Making love and history

Those of us who don't know war
We shouldn't try to make it
So many did and even more died
Do you think you could take it?

Love lies waiting at my back door
Such a beautiful matter of fact
Life's like an apple
With love as the core
And I'll tell you 'bout that

Just a man in my prime
Love was there
But I had no time
I was cheered and adored
And I thought fame
Was all the world

Battles won and victory cheers
Were the sounds
I'd heard for years
But the women I really loved
Was losing me
To all this blood

I only knew I had to win
And build a world
Where I was king
But leaders come and leaders go
And that's the truth
I came to know

Love or war I couldn't choose
And so both
I had to lose
Lyrics from http://www.pohodar.com

POUTNÍK
URIAH HEEP

Poutník v šedi rozbřesku
odcházející v ranní mlze
na své cestě dobra
Nebem seslaný, Bohem požehnaný

Poutník smějící se světu
Rozšiřující radost
dotekem své ruky
Odhánějíc všechnu tu bídu
Tvoříc lásku a dějiny

Ti z nás, kdož neznají boj
Bychom neměli zkoušet ho zažít
Tolik jich to udělalo a ještě víc zemřelo
Myslíte si, že byste to mohli přijmout?

Láska spočívá čekajíc u mých zadních dveří
Jako krásná otázka pravdy
Život je jako jablko
S láskou jako jádrem
A já vám o tom povím

Jen muž v mých nejkrásnějších letech
Láska tam byla
Ale já neměl čas
Byl jsem pozvbuzován a zbožňován
A myslel jsem, že sláva
je celý svět

Vyhrát bitvu a vítězství povzbuzuje
byly zvuky,
které jsem slýchával roky.
Ale ženy, jež jsem opravdu miloval
Mne ztratily
ve vší téhle krvi.

Věděl jsem jen, že musím zvítězit
A vybudovat svět,
v němž bych byl králem.
Ale vůdci přicházejí a vůdci odcházejí
A je pravdou,
že jsem přišel, abych věděl.

Láska nebo boj, nemohl jsem vybírat
A tak obojí
Musím prohrát
Překlad z http://www.pohodar.com