WE ARE THE WORLD
UNITED ARTISTS FOR AFRICA

(Written by Michael Jackson and Lionel Richie)

There comes a time
when we heed a certain call
When the world must come together as one
There are people dying
And it's time to lend a hand to life,
The greatest gift of all

We can go on pretending day by day
That someone,
somewhere will soon make a change
We are all a part of God's great big family
And the truth you know love is all wee need

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Send them your heart
so they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stones to bread
So we all must lend a helping hand

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
there's no way we can fall
Let us realize that a change can only come
When we stand together as one

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving
There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

(Repeat to fade)
Lyrics from http://www.pohodar.com

MY JSME SVĚT
SPOJENÍ UMĚLCI PRO AFRIKU

(Napsal Michael Jackson a Lionel Richie)

Přichází čas,
ve kterém si všimneme určitého volání.
Kdy svět musí spolupracovat jako celek.
Tady umírají lidé.
A je čas propůjčit ruku životu.
Největší dárek pro všechny.

Může se nám dařit předstírat den ode dne.
Že někdo,
něco brzy změní.
My všichni jsme částí úžasné velké boží rodiny.
A znáš pravdu, lásku potřebujeme my všichni.

My jsme svět
My jsme děti
My jsme Ti, kteří zjasňují den.
Tak začněme dávat
Je to volba, kterou děláme
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je pravda, že děláme lepší den
Teď Ty a já.

Pošli jim své srdce
tak budou vědět, že někomu to není jedno.
A jejich životy můžou být silnější a svobodné.
Jako se nám Bůh zjevil změnou kamení na chleba.
Tak my všichni musíme propůjčit pomocnou ruku.

My jsme svět
My jsme děti
My jsme Ti, kteří zjasňují den.
Tak začněme dávat
Je to volba, kterou děláme
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je pravda, že děláme lepší den
Teď Ty a já.

Když jsi bezmocný.
Zdá se, že není žádná naděje.
Ale když teď uvěříš,
že není žádná cesta, můžeme padnout.
Uvědomme si, že může jen přijít změna.
Můžeme stanout společně jako jeden.

My jsme svět
My jsme děti
My jsme Ti, kteří zjasňují den.
Tak začněme dávat
Je to volba, kterou děláme
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je pravda, že děláme lepší den
Teď Ty a já.

My jsme svět
My jsme děti
My jsme Ti, kteří zjasňují den.
Tak začněme dávat
Je to volba, kterou děláme
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je pravda, že děláme lepší den
Teď Ty a já.

(Opakuje se do ztišení)
Překlad z http://www.pohodar.com