THE FIRST TIME
U2

I have a lover, a lover like no other
She got soul, soul, soul, sweet soul
And she teach me how to sing.

Shows me colours when there's none to see
Gives me hope when I can't believe
That for the first time I feel love.

I have a brother, when I'm a brother in need
I spend my whole time running
He spends his running after me.

I feel myself goin' down
I just call and he comes around.
But for the first time I feel love.

My father is a rich man,
he wears a rich man's cloak.
He gave me the keys to his kingdom (coming)
Gave me a cup of gold.

He said "I have many mansions
And there are many rooms to see."
But I left by the back door
And I threw away the key
And I threw away the key.

For the first time, for the first time
For the first time, I feel love.
Lyrics from http://www.pohodar.com

POPRVÉ
U2

Mám milou, milou jako žádnou jinou
Má duši, duši, duši, sladkou duši
A učí mě, jak zpívat

Ukazuje mi barvy tam, kde není nic vidět
Dává mi naději, když nevěřím
Že to je poprvé, co cítím lásku

Mám bratra, když jsem bratr v nouzi,
trávím můj celý čas běháním,
on běží celý svůj běh za mnou

Cítím, jak klesám na duchu
Jen zavolám a on příjde ke mně
Ale poprvé cítím lásku

Můj otec je bohatý muž
nosí kabát bohatých mužů.
Dal mi klíče ke svému království (přichází)
Dal mi šálek ze zlata

Řekl "Mám mnoho velkých domů
A je tam k vidění mnoho místností."
Ale já to opustil zadními dveřmi
A zahodil klíč.
A zahodil klíč.

Poprvé, poprvé
poprvé cítím lásku.
Překlad z http://www.pohodar.com