SMOKING CIGARETTES
TWEET

Why, oh why
Gave you several years of my life
And it just ain't right
What's your perception of love
Now, how many times did we say it was over
And how many times did we not leave
There's no sense in this love hangover
Please come back to me

Cuz I can't forget your ways
I still remember our first kiss
I'm nervous and tremblin'
Smoking cigarettes at night
Wondering where you've been
Smoking cigarettes at night
I can't cope with this
Smoking cigarettes at night
Your the one to help me quit
Smoking cigarettes at night
In the midnight hour
Late midnight hour

I see the etch of yo face
And it makes it hard for me to breathe
What can I do to chnage your decision
Please work with me (me, me)
Sometimes my eyes won't close from weepin'
And sometimes I can't wake up
from sleepin' (why)
Cuz you keep callin' me,
keep callin' me in my dreams

I can't forget your ways
I still remember our first kiss
You got me nervous and tremblin'
Smoking cigarettes at night
Wondering where you've been
Smoking cigarettes at night
I can't cope with this
Smoking cigarettes at night
You're the one to help me quit
Smoking cigarettes at night

Newport's, Winston's,
Salem's, Marlboro Lights
Don't matter what the kind is
Cause you got me smoking out on you
Got me puffin' 'bout a pack a night
And I know it ain't healthy

Nervous and tremblin'
Smoking cigarettes at night
Wondering where you've been
Smoking cigarettes at night
I can't cope with this
Smoking cigarettes at night
You're the one to help me quit
Smoking cigarettes at night

Nervous and tremblin'
Smoking cigarettes at night
I'm nervous and tremblin'
Wondering where you've been
Smoking cigarettes at night
I can't cope with this
Smoking cigarettes at night
Smokin'
You're the one to help me quit
Smoking cigarettes at night

No it ain't healthy
Smokin'
Gotta quit
You're the only one
Lyrics from http://www.pohodar.com

KOUŘENÍ CIGARET
TWEET

Proč, oh proč
Jsi promarnil pár let mého života?
A to právě není správné
Jaká je Tvoje představa o lásce?
Teď, kolikrát jsme říkali, že je po všem?
A kolikrát jsme se neopustili?
Tato přežitá láska nemá žádný smysl
Prosím, vrať se zpátky ke mně

Protože nemůžu zapomenout na Tvé způsoby
Stále vzpomínám na náš první polibek
Jsem nervózní a chvěju se
Kouřím v noci cigarety
Divíc se, kde jsi byl
Kouřím v noci cigarety
Nemůžu se s tím vypořádat
Kouřím v noci cigarety
Ty ji jediný, kdo mi pomůže přestat
Kouřit v noci cigarety
V půlnoční hodině
Pozdní půlnoční hodině

Vidím obraz Tvého obličeje, vyrytý v mé paměti
A ten způsobuje, že dýchám těžce
Co mám dělat, abych změnila Tvé rozhodnutí?
Prosím, pracuj se mnou (mnou, mnou)
Občas mé oči nedokážou zastavit pláč
A občas se nemůžu probudit
ze spaní (proč?)
Protože Ty mne stále voláš,
stále mne voláš v mých snech

Protože nemůžu zapomenout na Tvé způsoby
Stále vzpomínám na náš první polibek
Jsem nervózní a chvěju se
Kouřím v noci cigarety
Divíc se, kde jsi byl
Kouřím v noci cigarety
Nemůžu se s tím vypořádat
Kouřím v noci cigarety
Ty ji jediný, kdo mi pomůže přestat
Kouřit v noci cigarety

Newport's, Winston's,
Salem's, Marlboro Lights
Je jedno, jaká je to značka
Protože pokračuji v kouření kvůli Tobě
Vykouřím zhruba krabičku za noc
A vím, že to není zdravé

Nervozita a rozechvění
Kouřím v noci cigarety
Jsem nervózní a chvěju se
Kouřím v noci cigarety
Nemůžu se s tím vypořádat
Kouřím v noci cigarety
Ty ji jediný, kdo mi pomůže přestat
Kouřit v noci cigarety

Nervozita a rozechvění
Kouřím v noci cigarety
Jsem nervózní a chvěju se
Divíc se, kde jsi byl
Kouřím v noci cigarety
Nemůžu se s tím vypořádat
Kouřím v noci cigarety
Kouřím
Ty ji jediný, kdo mi pomůže přestat
Kouřit v noci cigarety

Ne, to není zdravé
Kouřit
Musím přestat
Ty jsi jediný
Překlad z http://www.pohodar.com