FIFTY WAYS TO SAY GOODBYE
TRAIN

My heart is paralyzed
My head was oversized
I'll take the high road like I should
You said it's meant to be
That it's not you, it's me
You're leaving now for my own good

That's cool, but if my friends ask
where you are I'm gonna say

She went down in an airplane
Fried getting suntanned
Fell in a cement mixer full of quicksand
Help me, help me, I'm no good at goodbyes!
She met a shark under water
Fell and no one caught her
I returned everything I ever bought her
Help me, help me, I'm all out of lies
And ways to say you died

My pride still feels the sting
You were my everything
Some day I'll find a love like yours
(a love like yours)
She'll think I'm Superman
Not super minivan
How could you leave on Yom Kippur?

That's cool, but if my friends ask
where you are I'm gonna say

She was caught in a mudslide
Eaten by a lion
Got run over by a crappy purple Scion
Help me, help me, I'm no good at goodbyes!
She dried up in the desert
Drowned in a hot tub
Danced to death at an east side night club
Help me, help me, I'm all out of lies
And ways to say you died

I wanna live a thousand lives with you
I wanna be the one you're dying to
Love... but you don't want to

That's cool, but if my friends ask
where you are I'm gonna say
That's cool, but if my friends ask
where you are I'm gonna say

She went down in an airplane
Fried getting suntanned
Fell in a cement mixer full of quicksand
Help me, help me, I'm no good at goodbyes!
She met a shark under water
Fell and no one caught her
I returned everything I ever bought her
Help me, help me, I'm all out of lies

She was caught in a mudslide
Eaten by a lion
Got run over by a crappy purple Scion
Help me, help me, I'm no good at goodbyes!
She dried up in the desert
Drowned in a hot tub
Danced to death at an east side night club
Help me, help me, I'm all out of lies
And ways to say you died
Lyrics from http://www.pohodar.com

PADESÁT ZPŮSOBŮ JAK ŘÍCI SBOHEM
TRAIN

Moje srdce je paralyzované
Moje hlava moc velká
Dám se po hlavní silnici, jak bych měl
Řekla jsi, že to tak mělo být
Že to není kvůli Tobě, ale kvůli mně
Že mě teď opouštíš pro mé vlastní dobro

To je bezva, ale když se mí přátelé budou ptát,
kde jsi, tak jim řeknu

Zřítila se s letadlem
Upekla se při opalování
Spadla do míchačky plné tekutého písku
Pomoz mi, pomoz mi, nejsem dobrý na loučení!
Setkala se pod vodou se žralokem
Spadla a nikdo ji nechytil
Vrátilo se mi všechno, co jsem jí kdy koupil
Pomoz mi, pomoz mi, došly mi lži
A způsoby jak říct, že jsi zemřela

Má hrdost stále cítí píchnutí
Byla jsi pro mě vším
Jednoho dne najdu lásku jako s Tebou
(lásku jako s Tebou)
Bude si myslet, že jsem Superman
Ne super minivan
Jak jsi mohla odejít o Yom Kippuru?

To je bezva, ale když se mí přátelé budou ptát,
kde jsi, tak jim řeknu

Zachytil ji sesuv bahna
Sežral ji lev
Přejel ji mizerný fialový Scion
Pomoz mi, pomoz mi, nejsem dobrý na loučení!
Vyschla v poušti
Utonula v horké lázni
Utancovala se k smrti v nočním klubu v East Side
Pomoz mi, pomoz mi, došly mi lži
A způsoby jak říct, že jsi zemřela

Chtěl bych s Tebou prožít tisíc životů
Chtěl bych být jediný, pro koho bys zemřela
Lásko... ale Ty nechceš

To je bezva, ale když se mí přátelé budou ptát,
kde jsi, tak jim řeknu
To je bezva, ale když se mí přátelé budou ptát,
kde jsi, tak jim řeknu

Zřítila se s letadlem
Upekla se při opalování
Spadla do míchačky plné tekutého písku
Pomoz mi, pomoz mi, nejsem dobrý na loučení!
Setkala se pod vodou se žralokem
Spadla a nikdo ji nechytil
Vrátilo se mi všechno, co jsem jí kdy koupil
Pomoz mi, pomoz mi, došly mi lži

Zachytil ji sesuv bahna
Sežral ji lev
Přejel ji mizerný fialový Scion
Pomoz mi, pomoz mi, nejsem dobrý na loučení!
Vyschla v poušti
Utonula v horké lázni
Utancovala se k smrti v nočním klubu v East Side
Pomoz mi, pomoz mi, došly mi lži
A způsoby jak říct, že jsi zemřela
Překlad z http://www.pohodar.com