TOTUS FLOREO

Tempus est iocundum, o virgines,
modo congaudete vos iuvenes.

Oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo,
novus, novus amor
est, quo pereo.

Mea me confortat promissio,
mea me deportat negatio.

Oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo,
novus, novus amor
est, quo pereo.

Tempore brumali vir patiens,
animo vernali lasciviens.

Oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo,
novus, novus amor est,
quo pereo.

Mea mecum ludit virginitas,
mea me detrudit simplicitas.

Oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo,
novus, novus amor est,
quo pereo.

Veni, domicella, cum gaudio,
veni, veni, pulchra, iam pereo.

Oh, oh, totus floreo,
iam amore virginali totus ardeo,
novus, novus amor est,
quo pereo.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŠECHNO KVETE

Čas je radostný, oh dívky
Těšte se s nimi, vy mládenci.

Oh, oh, všechno kvete
Láskou pro dívky celý planu,
Nová, nová láska je
to, čím zmírám.

Příslib mne povzbudí
Odmítnutí mě zkruší.

Oh, oh, všechno kvete
Láskou pro dívky celý planu,
Nová, nová láska je
to, čím zmírám.

V zimě je mužská touha v klidu;
Dech jara ho činí smyslným.

Oh, oh, všechno kvete
Láskou pro dívky celý planu,
Nová, nová láska je
to, čím zmírám.

Mé panenství mě činí rozvernou,
má nevinnost mě drží stranou.

Oh, oh, všechno kvete
Láskou pro dívky celý planu,
Nová, nová láska je
to, čím zmírám.

Přijď, má milá, přijď s radostí,
přijď, má krasavice, zmírám.

Oh, oh, všechno kvete
Láskou pro dívky celý planu,
Nová, nová láska je
to, čím zmírám.
Překlad z http://www.pohodar.com