AFRICA - TOTO

I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers
of some quiet conversation
She's coming in twelve-thirty flight
Her moonlight wings reflect the stars
that guide me towards salvation
I stopped an old man along the way
Hoping to find
some old forgotten words
or ancient melodies
He turned to me as if to say:
"Hurry boy, it's waiting there for you"

[Chorus]
It's gonna take a lot to drag me away from you
There's nothing that a hundred men
or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time
to do the things we never had

The wild dogs cry out in the night
As they grow restless longing
for some solitary company
I know that I must do what's right
Sure as Kilimanjaro rises like Olympus
above the Serengeti
I seek to cure what's deep inside,
frightened of this thing that I've become

{Repeat chorus}

{Instrumental break}

Hurry boy, she's waiting there for you

{Repeat chorus}
Lyrics from http://www.pohodar.com

AFRIKA

Slyším nocí znít bubny.
Ale ona slyší jenom šepot
nějakého tichého rozhovoru.
Přilétla letem dvanáct-třicet
Její měsíční křídla odraží světlo hvězd,
které mě vedou ke spáse.
Zastavil jsem starého muže u cesty.
Doufám v nalezení
nějakých starých zapomenutých slov
nebo starobylých melodií.
Obrátil se ke mně, jako by chtěl říct:
"Spěchej kluku, čeká to tady jen na Tebe"

{Refrén}
Je to úděl, že mě něco táhne pryč od Tebe.
Není tu nic, než stoletý muž
nebo se dá někdy dělat více.
Já žehnám dešťům dole v Africe
Zabere to nějaký čas
dělat věci, které jsme nikdy nedělali.

Divocí psi vyjí do noci.
Jako když roste neklidně jejich touha
po nějakém opuštěném podniku.
Já vím, že musím dělat, co je správné.
Tak jako se Kilimandžáro tyčí jako Olymp
nad Serengeti.
Pro vyléčení ledém, co je hluboko uvnitř,
vyděšený z těch věcí, kterých se mi dostalo.

{Opakuje se refrén}

{Instrumentální část}

Spěchej kluku, ona tady čeká na Tebe.

{Opakuje se refrén}
Překlad z http://www.pohodar.com