UN-BREAK MY HEART
TONI BRAXTON

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The night are so unkind
Bring back those nights
when I held you beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel
without you here beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights
when I held you beside me

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry this tears
I cried so many, many nights
Un-break my

Un-break my heart oh baby
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darlin'
Without you I just can't go on
Can't go on....
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZAHOJ MÉ SRDCE
TONI BRAXTON

Nenechávej mě napospas vší této bolesti
Nenechávej mě venku na dešti
Vrať se a přines mi zpátky úsměv
Přijď a zažeň tyhle slzy
Potřebuju, aby mě teď objaly Tvé paže
Noc je tak nevlídná
Vrať zpátky tehdejší noci
v nichž jsem Tě objímala

Zahoj mé srdce
Řekni, že mě budeš znovu milovat
Zažeň tu bolest, kterou jsi způsobil
Když jsi odešel ze dveří
A odešel z mého života
Usuš tyhle slzy
Plakala jsem tolik nocí
Zahoj mé srdce
Mé srdce

Vem zpátky to smutné slovo sbohem
Vnes zpátky radost do mého života
Nenechávej mě tady jen se slzami
Přijď a utiš tu bolest svým polibkem
Nemůžu zapomenout na den, v němž jsi odešel
Čas je tak nevlídný
A život je tak krutý
Bez Tebe vedle mne

Zahoj mé srdce
Řekni, že mě budeš znovu milovat
Zažeň tu bolest, kterou jsi způsobil
Když jsi odešel ze dveří
A odešel z mého života
Usuš tyhle slzy
Plakala jsem tolik nocí
Zahoj mé srdce
Mé srdce

Nenechávej mě napospas vší této bolesti
Nenechávej mě venku na dešti
Vrať zpátky tehdejší noci
v nichž jsem Tě objímala

Zahoj mé srdce
Řekni, že mě budeš znovu milovat
Zažeň tu bolest, kterou jsi způsobil
Když jsi odešel ze dveří
A odešel z mého života
Usuš tyhle slzy
Plakala jsem tolik, tolik nocí
Zahoj mé

Zahoj mé srdce, oh miláčku
Vrať se a řekni, že mě miluješ
Zahoj mé srdce
Oh drahý
Bez tebe nemůžu dál
Nemůžu dál...
Překlad z http://www.pohodar.com