TIPPERARY

It's a long way to Tipperary,
it's a long way to go,
it's a long way to little Mary,
to the sweetest girl I know.

Goodbye, Piccadilly,
farewell, Leicester Square.
It's a long, long way to Tipperary,
but my heart's right there.
Lyrics from http://www.pohodar.com

TIPPERARY

Dlouhá je cesta do Tipperary,
dlouhá cesta k překonání.
Dlouhá je cesta k malé Mary,
nejsladší dívce, kterou znám.

Sbohem, Piccadilly,
sbohem, Leicester Square.
Dlouhá, dlouhá cesta je do Tipperary,
ale mé srdce je opravdu tam.
Překlad z http://www.pohodar.com