I SAW THREE SHIPS

I saw three ships come sailing in
On Christmas Day, on Christmas Day;
I saw three ships come sailing in
On Christmas Day in the morning.

And what was in those ships all three,
On Christmas Day, on Christmas Day?
And what was in those ships all three,
On Christmas Day in the morning?

The Virgin Mary and Christ were there,
On Christmas Day, on Christmas Day;
The Virgin Mary and Christ were there,
On Christmas Day in the morning.

Pray, wither sailed those ships all three,
On Christmas Day, on Christmas Day;
Pray, wither sailed those ships all three,
On Christmas Day in the morning?

O they sailed into Bethlehem,
On Christmas Day, on Christmas Day;
O they sailed into Bethlehem,
On Christmas Day in the morning.

And all the bells on earth shall ring,
On Christmas Day, on Christmas Day;
And all the bells on earth shall ring,
On Christmas Day in the morning.

And all the Angels in Heaven shall sing,
On Christmas Day, on Christmas Day;
And all the Angels in Heaven shall sing,
On Christmas Day in the morning.

And all the souls on earth shall sing,
On Christmas Day, on Christmas Day;
And all the souls on earth shall sing,
On Christmas Day in the morning.

Then let us all rejoice again,
On Christmas Day, on Christmas Day;
Then let us all rejoice again,
On Christmas Day in the morning.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VIDĚL JSEM TŘI LODĚ

Viděl jsem, jak připlouvají tři lodě
Na Boží hod, na Boží hod
Viděl jsem, jak připlouvají tři lodě
Na Boží hod ráno

A co bylo ve všech třech těch lodích
Na Boží hod, na Boží hod?
A co bylo ve všech třech těch lodích
Na Boží hod ráno?

Panna Maria a Kristus tam byli
Na Boží hod, na Boží hod
Panna Maria a Kristus tam byli
Na Boží hod ráno

Prosím, kam pluly ty všechny tři lodě
Na Boží hod, na Boží hod
Prosím, kam pluly ty všechny tři lodě
Na Boží hod ráno?

O, ty pluly do Betléma
Na Boží hod, na Boží hod
O, ty pluly do Betléma
Na Boží hod ráno

A všechny zvony na zemi budou zvonit
Na Boží hod, na Boží hod
A všechny zvony na zemi budou zvonit
Na Boží hod ráno

A všichni andělé v nebi budou zpívat
Na Boží hod, na Boží hod
A všichni andělé v nebi budou zpívat
Na Boží hod ráno

A všechny duše na zemi budou zpívat
Na Boží hod, na Boží hod
A všechny duše na zemi budou zpívat
Na Boží hod ráno

Tak se všichni znovu radujme
Na Boží hod, na Boží hod
Tak se všichni znovu radujme
Na Boží hod ráno
Překlad z http://www.pohodar.com