WE THREE KINGS
OF ORIENT ARE

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar
Field and fountain, moor and mountain
Following yonder star

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to thy Perfect Light

Born a King on Bethlehem's plain
Gold I bring to crown Him again
King forever, ceasing never
Over us all to rein

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Frankincense to offer have I
Incense owns a Deity nigh
Pray'r and praising, all men raising
Worship Him, God most high

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes of life of gathering gloom
Sorrowing, sighing, bleeding, dying
Sealed in the stone-cold tomb

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light

Glorious now behold Him arise
King and God and Sacrifice
Alleluia, Alleluia
Earth to heav'n replies

O Star of wonder, star of night
Star with royal beauty bright
Westward leading, still proceeding
Guide us to Thy perfect light
Lyrics from http://www.pohodar.com

MY JSME TŘI KRÁLOVÉ
Z ORIENTU

My jsme tři králové z Orientu
Neseme dárky z veliké dálky
Pole a prameny, vřesoviště a hory
Následujeme kamsi hvězdu

O hvězdo divů, hvězdo noci
Hvězdo s krásným královským jasem
Vedeš nás na západ, stále dál
Vede nás Tvé krásné světlo

Narodil se Král na betlémské pláni
Nesu zlato k jeho korunovaci
Král navěky, nikdy neutichne
Bude nás všechny vést

O hvězdo divů, hvězdo noci
Hvězdo s krásným královským jasem
Vedeš nás na západ, stále dál
Vede nás Tvé krásné světlo

Já Ti nabídnu kadidlo
Pálení kadidla nás přibližuje Bohu
Modlitba a velebení všechny lidi povznáší
Uctívání Jeho, Boha nejvyššího

O hvězdo divů, hvězdo noci
Hvězdo s krásným královským jasem
Vedeš nás na západ, stále dál
Vede nás Tvé krásné světlo

Moje je myrha, hořce voňavá
Dýchá životem a zahání smutek
Trápení, vzdychání, krvácení, umírání
Zavřené v chladném kamenném hrobě

O hvězdo divů, hvězdo noci
Hvězdo s krásným královským jasem
Vedeš nás na západ, stále dál
Vede nás Tvé krásné světlo

Krása spatřit teď Jeho povstat
Krále a Boha a Oběť
Aleluja, Aleluja
Aby země měla odpovědi

O hvězdo divů, hvězdo noci
Hvězdo s krásným královským jasem
Vedeš nás na západ, stále dál
Vede nás Tvé krásné světlo
Překlad z http://www.pohodar.com