THE WILD ROVER

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

I've been a wild rover for many's a year
And I've spent all my money on whiskey and beer
And now I'm returnin' with gold in great store
And I never will play the wild rover no more.

[Chorus]
And it's No! Nay! Never!
No nay never no more
And I'll play the wild rover
No never no more.

I went to an alehouse
I used to frequent
And I told the landlady my money was spent
I asked her for credit, she answered me nay
Saying, "Custom like yours
I can have any day!"

[Chorus]

I took from my pocket ten sovereigns bright
And the landlady's eyes opened wide with delight
She said, "I have whiskeys and wines of the best
And the words that I told you were only in jest."

[Chorus]

I'll go home to my parents,
confess what I've done
And I'll ask them to pardon
their prodigal son
And when they have kissed me
as oft-times before
I never will play the wild rover no more.

[Chorus]
Lyrics from http://www.pohodar.com

DIVOKÝ PIRÁT

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Byl jsem divokým pirátem po mnoho let
A utratil jsem všechny peníze za whiskey a pivo
A teď se vracím s velkým množstvím zlata
A nikdy víc už si nebudu hrát na divokého piráta

[Refrén]
A to znamená Ne! Nikoliv! Nikdy!
Ne nikoliv nikdy víc
Nebudu si hrát na divokého piráta
Ne, ne nikdy víc

Přišel jsem do pivnice,
do které jsem často chodíval
A řekl hostinské, že jsem utratil všechny peníze
A požádal ji o půjčku, odpověděla mi nikoliv
Říkajíc: "Zákazníka, jako jsi Ty
můžu mít každý den!"

[Refrén]

Vytáhl jsem z kapsy deset blýskavých sovereignů
A oči hostinské se rozšířily radostí
Řekla: "Mám nejlepší whiskey a víno
A slova, která jsem Ti řekla byla jen v žertu

[Refrén]

Půjdu domů k mým rodičům,
přiznat se, co jsem udělal
A požádat o odpuštění
jejich marnotratnému synovi
A kdyby mě políbili stejně,
jako před dlouhým časem
Nikdy víc už si nebudu hrát na divokého piráta.

[Refrén]
Překlad z http://www.pohodar.com