REVOLUTION
THE VERONICAS

I am temperamental
Like a heart without a home
I am sentimental
But you don't know me at all

I have expectations
I wanna be the one you call
And I want a conversation
But you don't know me at all

Hold on tight
I am
I'm a revolution
Close your eyes
I am, I am
I'll blow your mind
I am
I'm a revolution
Why do I have to explain
Who I am again and again
I am

I know what you're thinking
I can tell what you're waiting for
But I think that you're pretending
But you don't fool me at all

If you knew me at all
You'd take my picture
And you'd hang it on your wall

Hold on tight
I am
I'm a revolution
Close your eyes
I am, I am
I'll blow your mind
I am
I'm a revolution
Why do I have to explain
Who I am again and again

I didn't know that you've been wanting me
Oh how's a girl supposed to know
Just when you think that it's all tragedy
Don't worry baby I'll go slow

Hold on tight
I am
I'm a revolution
Close your eyes
I am, I am
I'll blow your mind
I am
I'm a revolution
Why do I have to explain
(Why do I have to explain)
Who I am again and again

Hold on tight
I am
I'm a revolution
Close your eyes
I am, I am
I'll blow your mind
I am
I'm a revolution
Why do I have to explain
Who I am again and again
I am
Lyrics from http://www.pohodar.com

REVOLUCE
THE VERONICAS

Jsem temperamentní
Jako srdce bez domova
Jsem sentimentální
Ale vůbec mě neznáš

Mám naděje
Chci být jediná, kterou voláš
A chci konverzaci
Ale vůbec mě neznáš

Vytrvej
Já jsem
Já jsem revoluce
Zavři oči
Já jsem, já jsem
Odvanu Tvou mysl
Já jsem
Já jsem revoluce
Proč musím vysvětlovat
Kdo jsem znovu a znovu?
Já jsem

Vím, co si myslíš
Můžu říct, na co čekáš
Ale myslím, že jen předstíráš
Ale vůbec mě neošálíš

Kdybys mne úplně znal
Vzal bys můj obrázek
A pověsil by sis ho na stěnu

Vytrvej
Já jsem
Já jsem revoluce
Zavři oči
Já jsem, já jsem
Odvanu Tvou mysl
Já jsem
Já jsem revoluce
Proč musím vysvětlovat
Kdo jsem znovu a znovu?

Nevěděla jsem, že čekáš na mě
Jak se může předpokládat, že dívka ví
Když jen myslíš, že je to všechno tragédie
Neměj obavy, miláčku, půjdu pomalu

Vytrvej
Já jsem
Já jsem revoluce
Zavři oči
Já jsem, já jsem
Odvanu Tvou mysl
Já jsem
Já jsem revoluce
Proč musím vysvětlovat
(Proč musím vysvětlovat)
Kdo jsem znovu a znovu?

Vytrvej
Já jsem
Já jsem revoluce
Zavři oči
Já jsem, já jsem
Odvanu Tvou mysl
Já jsem
Já jsem revoluce
Proč musím vysvětlovat
Kdo jsem znovu a znovu?
Já jsem
Překlad z http://www.pohodar.com