TALKING IN YOUR SLEEP
THE ROMANTICS

When you close your eyes and go to sleep
And it's down to the sound of a heartbeat
I can hear the things
that you're dreaming about
When you open up your heart
and the truth comes out

You tell me that you want me
You tell me that you need me
You tell me that you love me
And I know that I'm right
Cuz I hear it in the night
I hear the secrets that you keep
When you're talking in your sleep

When I hold you in my arms at night
Don't you know you're sleeping
in a spotlight
And all your dreams that you keep inside
You're telling me the secrets
that you just can't hide

You tell me that you want me
You tell me that you need me
You tell me that you love me
And I know that I'm right
Cuz I hear it in the night
I hear the secrets that you keep
When you're talking in your sleep

When you close your eyes and you fall asleep
Everythng about you is a mystery
Lyrics from http://www.pohodar.com

POVÍDÁNÍ VE TVÉM SPÁNKU
THE ROMANTICS

Když zavíráš oči a usínáš
A tep Tvého srdce se zpomalí
Můžu slyšet věci
o kterých sníš
Když otevřeš své srdce
a vylétne pravda.

Povídáš mi, že mě chceš
Povídáš mi, že mě potřebuješ
Povídáš mi, že mě miluješ
A já vím, že jsem ten pravý
Protože jsem to slyšel uprostřed noci
Slyším tajemství, která si necháváš
Když povídáš ve svém spánku.

Když Tě držím v noci v náručí
Nevíš, že spíš
v kuželu světla
A všechny Tvé sny, které nosíš v sobě
Povídáš mi tajemství
která už nemůžeš skrýt.

Povídáš mi, že mě chceš
Povídáš mi, že mě potřebuješ
Povídáš mi, že mě miluješ
A já vím, že jsem ten pravý
Protože jsem to slyšel uprostřed noci
Slyším tajemství, která si necháváš
Když povídáš ve svém spánku.

Když zavíráš své oči a usínáš
Všechno kolem Tebe je tajemství.
Překlad z http://www.pohodar.com