ONE IN A MILION
THE ROMANTICS

Something about you
makes me want to keep on loving you.
When I'm without you,
I feel I need you back in my heart.
I get a sensation I feel whenever
I'm around you,
you're my inspiration
and I'm so glad I found you.

One in a million, baby you're the one
One in a million, and you're second to none
One in a million, a million to one
you're one in a million

When I first saw you
I had a feeling right from the start,
in love I was falling,
you seemed to do things to my heart
your love and affection
is all I need to keep me satisfied,
you leave an impression and baby
I never want to leave you

One in a million, baby you're the one
One in a million, and you're second to none
One in a million, a million to one
you're one in a million

Something about you,
makes me want to keep on loving you,
When I'm without you
I feel I need you back in my heart.
I get a sensation
I feel whenever I'm around you,
You're my inspiration
and I'm so glad I found you.

One in a million, baby you're the one
One in a million, and you're second to none
One in a million, a million to one
you're one in a million

You're one in a million
one in a million and you're
second to none one in a million,

WOW! One in a million baby you know
you are ooonnneee.
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDINÁ Z MILIONU
THE ROMANTICS

Něco v Tobě
způsobuje, že Tě chci stále milovat.
Když jsem bez Tebe,
cítím, že Tě potřebuji zpět ve svém srdci.
Mám senzaci, cítím, kdykoliv
jsem u Tebe,
že jsi má inspirace
a jsem tak rád, že jsem Tě našel.

Jediná z milionu, miláčku, Ty jsi ta jediná.
Jediná z milionu, a druhá taková není.
Jediná z milionu, milion ku jedné.
Jsi jediná z milionu.

Když jsem Tě poprvé viděl.
Měl jsem od začátku ten správný pocit,
že jsem se zamiloval.
Vypadala jsi, že něco děláš v mém srdci.
Tvá láska a náklonnost,
je všechno, co potřebuji ke své spokojenosti.
Zanecháváš dojem a miláčku,
Nikdy Tě nechci opustit.

Jediná z milionu, miláčku, Ty jsi ta jediná.
Jediná z milionu, a druhá taková není.
Jediná z milionu, milion ku jedné.
Jsi jediná z milionu.

Něco v Tobě
způsobuje, že Tě chci stále milovat.
Když jsem bez Tebe,
cítím, že Tě potřebuji zpět ve svém srdci.
Mám senzaci,
cítím, kdykoliv jsem u Tebe,
že jsi má inspirace
a jsem tak rád, že jsem Tě našel.

Jediná z milionu, miláčku, Ty jsi ta jediná.
Jediná z milionu, a druhá taková není.
Jediná z milionu, milion ku jedné.
Jsi jediná z milionu.

Jsi jediná z milionu,
jediná z milionu a
druhá taková jediná z milionu není.

WOW! Jediná z milionu, miláčku, Ty víš
ty jsi jedináááááá.
Překlad z http://www.pohodar.com