WOMAN
THE PIRATE QUEEN

Woman I am born
What does "woman" mean?
Must my dreams face scorn
Held back and unseen

If I long for fire
Must it stay unreal?
Can I not desire?
Am I not to feel?

If I ache to taste
Am I not to try?
If my heary says sail
Why must I deny?
I have my dreams
I have made plans

I see horizons wide as a man's
Must I be nothing
till I'm some man's wife?

Look at this face
Does it deceive?
Do I look made to milk and to weave?
I will be damned to Hell if that is my life!

Tiernan,
I'm almost your age,
I'm your match in size,
I'm your match with swords
An equal in most eyes

But when you have a dream
And you're caught in it's grip
You can climb aboard a ship
You can...
You can for you're a man

You can reach towards that place
Where the earth meets the sky
Fight a battle be brave, be true
If you can do it, why not I?

I'm meant to fly
Sail unrestrained
Why is man free and woman chained?
Is that my epitaph before I die?

I should be free
Free to be Grace
I want to feel the wind on my face!
And when life beckons, I should go
Face out the storm, not stay below
Am I to be just woman? No! Not I!
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŽENA
THE PIRATE QUEEN

Jsem narozená jako žena
"Žena" - co to znamená?
Musí mé sny čelit pohrdání?
Zatajené a neviděné?

Pokud toužím po ohni
Musí to zůstat nereálné?
Cožpak nemůžu toužit?
Nejsem tu, abych cítila?

Když toužím okusit
Nejsem tu, abych to zkusila?
Když mé ??? plují
Proč musím vzdorovat?
Mám své sny
Vymyslela jsem plány

Mám obzory stejně široké, jako obzory muže
Musím být stále ničím,
dokud jsem manželkou nějakého muže?

Podívej se na tento obličej
Klame to?
Vypadám jako stvořená na dojení a tkaní?
Propadnu peklu, jestli to bude můj život!

Tiernane,
Jsem téměř Tvého věku
Hodím se k Tobě velikostí
Vyrovnám se Ti v šermování
Stejně jako v mnoha dalších ohledech

Ale když Ty máš sen
A jsi chycen v jeho sevření
Můžeš vystoupat na palubu lodi
Můžeš...
Můžeš, protože jsi muž

Můžeš dospět k tomu místu
Kde se země setkává s nebem
Vybojovat bitvu, být statečný, být upřímný
Když to můžeš dělat Ty, proč ne já?

Mám letět
Nespoutaně se plavit
Proč je muž svobodný a žena spoutaná?
Je to můj epitaf předtím, než zemřu?

Měla bych být svobodná
Svobodná být Grace
Chci cítit vítr na mé tváři!
A když život vábí, měla bych jít
Čelit bouři, ne stát stranou
Mám být jen ženou? Ne! Já ne!
Překlad z http://www.pohodar.com