THE MINSTREL BOY
THOMAS MOORE

The minstrel boy to the war is gone,
In the ranks of death you'll find him;
His father's sword he hath girded on,
And his wild harp slung behind him;
"Land of Song!" cried the warrior bard,
"Tho' all the world betrays thee,
One sword, at least, thy right shall guard,
One faithful harp shall praise thee!"

The Minstrel fell! But the foeman's chain
Could not bring that proud soul under;
The harp he lov'd ne'er spoke again,
For he tore its chords asunder;
And said "No chains shall sully thee,
Thou soul of love and brav'ry!
Thy songs were made for the pure and free
They shall never sound in slavery!

[During the American Civil War,
a third verse is added.]

The minstrel boy will return one day,
When we hear the news, we will cheer it.
The minstrel boy will return we pray,
Torn in body, perhaps, but not in spirit.
Then may he play his harp in peace,
In a world such as Heaven intended,
For every quarrel of Man must cease,
And every battle shall be ended.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PĚVEC
THOMAS MOORE

Pěvec odešel do boje
Najdeš ho v řadách smrti;
Opásal se mečem svého otce,
A jeho divoká harfa visela za ním;
"Země písní", plakal bard - bojovník,
Za ty, které celý svět zradil
Nejméně jeden meč, by měl dobře ochránit
Jedna věrná harfa, by ho měla chválit

Pěvec padl! Ale řetěz nepřítele
By nikdy nikdy nemohl tu hrdou duši spoutat;
Harfa, kterou miloval, nikdy víc nepromluvila
Když přetrhl její akordy ve dví;
A řekl Žádné řetězy Tě neposkvrní
Tu duši, plnou lásky a hrdinství!
Tvé písně byly složeny pro čistotu a svobodu
Nebude nikdy znít v otroctví!

[V průběhu americké občanské války
byla přidána třetí sloka]

Pěvec se jednoho dne vrátí
Když uslyšíme novinky, bude nás to těšit
Modlíme se, ať se pěvec vrátí,
Možná raněn na těle, ale ne na duchu
Pak možná bude hrát na svou harfu v míru
V takovém světě, jaký v nebi chtějí
V němž každý spor mezi lidmi musí ustat
A každá bitva by měla být skončena.
Překlad z http://www.pohodar.com