THE MEETING OF THE WATERS

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

There is not in the wide world a valley so sweet
As that vale in whose bosom the bright waters meet
Oh! The last rays of feeling and life must depart
Ere the bloom of that valley shall fade from my heart
Ere the bloom of that valley shall fade from my heart.

Yet it was not that nature had shed o'er the scene
Her purest of crystal and brightest of green
'Twas not her soft magic of streamlet or hill
Oh, no! It was something more exquisite still
Oh, no! It was something more exquisite still.

'Twas that friends, the belov'd of my bosom were near
Who made every dear scene of enchantment more dear
And who felt how the best charms of nature improve
When we see them reflected from looks that we love
When we see them reflected from looks that we love.

Sweet vale of Avoca! How calm could I rest
In thy bosom of shade, with the friends I love best
Where the storms that we feel in this cold world should cease
And our hearts, like thy waters, be mingled in peace
And our hearts, like thy waters, be mingled in peace.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SOUTOK VOD

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

V širém světě není tak líbezné údolí
Jako to údolí, v jehož náruči se stékají třpytivé vody
Oh! Poslední záblesky pocitů a života musí pohasnout
Dříve než svěžest tohoto údolí zmizí z mého srdce
Dříve než svěžest tohoto údolí zmizí z mého srdce.

Však nebyla to příroda, kdo odhalil tu scenérii
Její nejprůzračnější křišťál a nejzářivější zeleň
Nebylo to její jemné kouzlo potůčku nebo vrchu
Oh, ne! Bylo to něco ještě nádhernějšího
Oh, ne! Bylo to něco ještě nádhernějšího

Byli to přátelé, mí blízcí milovaní byli nablízku
Kdo udělal z každé drahé okouzlující scenérie dražší
A kdo cítil, jak nejlepší kouzla přírody uzdravují
Když je vidíme lesknout se v očích, jež milujeme
Když je vidíme lesknout se v očích, jež milujeme

Líbezné údolí Avoca! Jak klidně bych mohl spočinout
V té náruči stínů, s přáteli, které jsem nejvíc miloval
Kde by bouře, které jsme cítili v tomto chladném světě, měly ustat
A naše srdce, jako ty vody, splynout v míru
A naše srdce, jako ty vody, splynout v míru.
Překlad z http://www.pohodar.com