THE LILY OF THE WEST

When first I came to Louisville,
Some pleasure there to find
A damsel there from Lexington
Was pleasing to my mind
Her rosy cheeks, her ruby lips
Like arrows pierced my breast.
The name she bore was Flora
The Lily of the West.

I courted lovely Flora
And to her I was so kind,
But she went to another man
It nearly wrecked my mind.
She robbed me of my freedom,
Deprived me of my rest
Betrayed was I by Flora,
The Lily of the West.

He met her in a shady grove,
This man of high degree
I saw him kiss my Flora
And it sure did things to me.
She told me he was just a friend,
But still I was depressed,
Betrayed was I by Flora,
The Lily of the West.

I stepped up to my rival,
With my dagger in my hand
I seized him by the collar,
it's not hard to understand,
That, blinded by my jealousy,
I pierced him in the breast.
Betrayed was I by Flora,
The Lily of the West.

The trial was held, I made my plea
But 'twas of no avail,
Now I await the hangman
In a stinkin' rotten jail.
But though I give my all away
And though my life is messed,
I love my faithless Flora,
The Lily of the West.
Lyrics from http://www.pohodar.com

LILIE ZÁPADU

Když jsem prvně přišel do Louisville
najít tu nějaké potěšení.
Tu panna z Lexingtonu
potěšila mou mysl.
Její růžová líčka, její rubínové rty
jako šípy ponikly mi do hrudi.
Jméno, jenž nesla, bylo Flora,
Lilie Západu.

Ucházel jsem se o přízeň půvabné Flory
A byl jsem k ní tak vlídný.
Ale ona šla k jinému muži.
Má mysl se téměř zhroutila.
Oloupila mě o mou svobodu,
připravila mě o můj klid.
Podvedla mě, Flora,
Lilie Západu.

Setkal se s ní ve stinném hájku
Ten muž s vysokým postavením.
Viděl jsem ho líbat mou Floru.
A to mi jistě dělalo starost.
Řekl mi, že je jen kamarád,
ale já byl stále deprimovaný.
Podvedla mě, Flora,
Lilie Západu.

Přistoupil jsem k mému rivalovi
s dýkou v ruce.
Popadl jsem ho za límec,
není těžké pochopit,
že, oslepený svou žárlivostí,
jsem ho bodl do prsou.
Podvedla mě, Flora,
Lilie Západu.

Konal se soud, já jsem se hájil,
ale bylo to marné.
Teď čekám na kata
V páchnoucím odporném žaláři.
Ale ačkoliv jsem všechno zahodil
a ačkoliv můj život je zpackaný,
Miluji mou nevěrnou Floru
Lilii Západu.
Překlad z http://www.pohodar.com