THE LARK IN THE CLEAR AIR

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Dear thoughts are in my mind
And my soul soars enchanted
As I hear the sweet lark sing
In the clear air of the day.
For a tender beaming smile
To my hope has been granted
And tomorrow she shall hear
All my fond heart would say.

I shall tell her all my love
And my soul's adoration
And I think she will hear me
And will not say me nay.
It is this that gives my soul
All its joyous elation
As I hear the sweet lark sing
In the clear air of the day.
Lyrics from http://www.pohodar.com

SKŘIVÁNEK V ČISTÉM VZDUCHU

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Drahé myšlenky jsou v mysli
A má okouzlená duše stoupá vzhůru
Zatímco slyším sladký skřivánčí zpěv
V čistém vzduchu dne
Pro něžný zářící úsměv
Mi byla dána naděje
A zítra bude ona slyšet
Všechno, co řekne mé milující srdce

Řeknu jí o vší své lásce
A jak ji zbožňuje má duše
A myslím, že ona mě bude poslouchat
A neřekne mi ne
To je to, co dá mé duši
Všechno její radostné nadšení
Zatímco slyším sladký skřivánčí zpěv
V čistém vzduchu dne
Překlad z http://www.pohodar.com