THE HOLY GROUND

Fare thee well my lovely Dinah,
A thousand times adieu
For we’re going away from the Holy Ground,
And the girls we all love true
We will sail the salt sea over,
And then return for shore
To see again the girls we love,
And the Holy Ground once more
Fine girl you are
You're the girl that I adore,
But still I live in hope to see
The Holy Ground once more
Fine girl you are

And now the storm is raging,
And we are far from shore
And the good old ship is tossing about,
And the rigging is all tore
And the secret of my life, my love,
You're the girl that I adore
But still I live in hope to see,
Holy Ground once more
Fine girl you are
You're the girl that I adore,
But still I live in hope to see
The Holy Ground once more
Fine girl you are

And now the storm is over,
And we are safe and well
We will go down to a public house,
And sit and drink like hell
We will drink strong ale and porter,
And we’ll make the rafters roar
And when our money is all spent,
We will go to sea once more
Fine girl you are
You're the girl that I adore,
But still I live in hope to see
The Holy Ground once more,
Fine girl you are
Lyrics from http://www.pohodar.com

SVATÁ ZEMĚ

Sbohem Tobě, líbezná moje Dinah,
na tisíckrát adieu
Protože my odpolouváme ze Svaté Země
A od dívek, které všichni věrně milujeme
Poplujeme přes slané moře
A pak se vrátíme na pobřeží,
abychom znovu spatřili dívky, jež milujeme
A znovu Svatou Zemi
Jsi parádní děvče
Jsi dívka, jíž zbožňuju
Ale stále žiju v naději, že uvidím
Svatou Zemi ještě jednou
Jsi fajn kóča

A teď zuří bouře,
a my jsme daleko od pobřeží
A ta dobrá stará loď se kymácí
A lanoví je celé zpřetrhané
A tajemství mého života, má lásko
Ty jsi ta dívka, jíž zbožňuju
Ale stále žiju v naději, že uvidím
Svatou Zemi ještě jednou
Jsi parádní děvče
Jsi dívka, jíž zbožňuju
Ale stále žiju v naději, že uvidím
Svatou Zemi ještě jednou
Jsi fajn kóča

A teď je po bouřce
A my jsme bezpeční a v pohodě
Půjdeme dolů do hospody
A budeme sedět a pít jako ďas
Budeme pít kořalku a portské
Až budou trámy dunět
A až utratíme všechny peníze,
vyrazíme zase na moře.
Jsi parádní děvče
Jsi dívka, jíž zbožňuju
Ale stále žiju v naději, že uvidím
Svatou Zemi ještě jednou
Jsi fajn kóča
Překlad z http://www.pohodar.com