VIENNA
THE FRAY

The day´s last one-way ticket train pulls in
We smile for the casual closure capturing
There goes the downpour
There goes my fare thee well

There´s really no way to reach me
There´s really no way to reach me
There´s really no way to reach me
´Cause I´m already gone

There´s so many words that we can say
Spoken upon long-distance melody
This is my hello
This is my goodness

There´s really no way to reach me
There´s really no way to reach me
There´s really no way to reach me
´Cause I´m already gone

Maybe in five or ten
yours and mine will meet again
Straighten this whole thing out
Maybe then honesty
need not be feared as a friend or an enemy
But this is the distance
And this is my gameface

There´s really no way to reach me
There´s really no way to reach me
Is there really no way to reach me?
Am I already gone?
So this is your maverick
And this is Vienna
Lyrics from http://www.pohodar.com

VÍDEŇ
THE FRAY

Den je přijíždějící poslední jednosměrný vlak
Usmíváme se náhodnému ukončení zajetí
Tam prší
Tam přichází můj nejvyšší stav dokonalosti

Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Protože jsem už pryč

Není mnoho slov, které bych mohl říct
Řečených za vzdálené melodie
Toto je moje ahoj
Toto je má dobrota

Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Protože jsem už pryč

Možná za pět nebo deset
Ty a já se zase sejdeme
Uklidnění celou touto věcí
Snad pak spravedlnost
nemusí být obávaná jako přítel nebo nepřítel
Ale je to daleko
A tohle je má pokrová tvář

Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Opravdu není způsbo, jak mne dosáhnout
Jsem už pryč?
Tak tohle je Tvé nespolečenské individuum
A tohle je Vídeň
Překlad z http://www.pohodar.com