THE FOUR MARYS

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Last night there were four Marys
Tonight there'll be but three
There was Mary Seaton and Mary Beaton
And Mary Carmichael and me.
Oh, often have I dressed my Queen
And put on her braw silk gown
But all the thanks I've got tonight
Is to be hanged in Edinborough Town.

Full often have I dressed my Queen
Put gold upon her hair
But I have got for my reward
The gallows to be my share.

Oh, little did my mother know
The day she cradled me
The land I was to travel in
The death I was to dee.

Oh, happy, happy is the maid
That's born of beauty free
Oh, it was my rosy, dimpled cheeks
That's been the devil to me.

They'll tie a kerchief around my eyes
That I may not see to dee
And they'll never tell my father or mother
But that I'm across the sea.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČTYŘI MARY

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Minulou noc tu byly čtyři Mary
Ale dneska v noci tu budou tři
Byla tu Mary Seaton a Mary Beaton
A Mary Carmichael a já.
Oh, často jsem jsem oblékala mou královnu
Oblékala jí překrásné dlouhé hedvábné šaty
Ale jediný dík, který za to dnes v noci mám
je, že mám být pověšena v Edinborough Town

Hodně často jsem oblékala mou královnu
pokládala zlato na její vlasy
Ale za odměnu
je mým podílem šibenice

Oh, sotva má matka viděla
v den, kdy mě kolébala
zemi, kam mám odejít,
smrt, kterou mám zemřít

Oh, šťastná, šťastná je dívka,
která se narodí bez krásy
Oh, byly to má růžová líčka s dolíčky,
tak byl ďábel ve mne.

Zavážou mi kolem očí šátek
Že nesmím vidět na umírání
Ale nikdy neřeknou mému tátovi a mámě,
že jsem ale za mořem.
Překlad z http://www.pohodar.com