THE FOGGY DEW

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Oh, a wan cloud was drawn o'er the dim weeping dawn
As to Shannon's side I return'd at last
And the heart in my breast for the girl I lov'd best
Was beating, ah, beating, loud and fast!
While the doubts and the fears of the long aching years
Seem'd mingling their voices with the moaning flood
Till full in my path, like a wild water wrath
My true love's shadow lamenting stood.
But the sudden sun kiss'd the cold, cruel mist
Into dancing show'rs of diamond dew
And the dark flowing stream laugh'd back to his beam
And the lark soared aloft in the blue
While no phantom of night but a form of delight
Ran with arms outspread to her darling boy
And the girl I love best on my wild throbbing breast
Hid her thousand treasures with cry of joy.

And the girl I love best on my wild throbbing breast
Hid her thousand treasures with cry of joy.
Lyrics from http://www.pohodar.com

MRHOLÍ

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Oh, mlžný mrak zahalil bledé, uplakané svítání
Když jsem se konečně vracel na stranu k Shannonu
A srdce v mé hrudi pro dívku, kterou jsem nejvíc miloval
Bilo, ah, bilo, hlasitě a rychle!
Zatímco obavy a hrůzy dlouhých bolestných let
Mísily své hlasy se sténáním proudu
Stále plnícího mou cestu jako hněv divoké vody
Stín mé pravé lásky stál lkající
Ale náhlé slunce políbilo studenou, krutou mlhu
Změnilo ji na tanec záplavy diamantových kapek
A temný plynoucí potok se vysmíval jeho paprskům
A skřivan stoupal vzhůru k nebeské modři
Zatímco ne fantom noci, ale forma čisté radosti
Běžela s rukama roztaženýma ke svému milovanému klukovi
A dívka, kterou nejvíc miluji na mé divoce bušící hrudi
Skrývala svých tisíc pokladů slazmi radosti.

A dívka, kterou nejvíc miluji na mé divoce bušící hrudi
Skrývala svých tisíc pokladů slazmi radosti.
Překlad z http://www.pohodar.com