THE DAWNING OF THE DAY

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

One morning early I walked forth
By the margin of Lough Leane
The sunshine dressed the trees in green
And summer bloomed again
I left the town and wandered on
Through fields all green and gay
And whom should I meet but a colleen sweet
At the dawning of the day.
No cap or cloak this maiden wore
Her neck and feet were bare
Down to the grass in ringlets fell
Her glossy golden hair
A milking pail was in her hand
She was lovely, young and gay
She wore the palm from Venus bright
By the dawning of the day.

On a mossy bank I sat me down
With the maiden by my side
With gentle words I courted her
And asked her to be my bride
She said, "Young man don't bring me blame"
And swiftly turned away
And the morning light was shining bright
At the dawning of the day.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ÚSVIT DNE

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Jedno časné ráno jsem kráčel dál
Na okraji Lough Leane
Sluneční svit oděl stromy do zeleně
A léto zase rozkvétalo
Opustil jsem město a vandroval dál
Zelenými a veselými poli
A koho bych měl potkat, než sladkou kóču
Na úsvitu dne
Tahle dívka neměla žádný šátek ani roušku
Její šíje a nohy byly nahé
Dolů k trávě spadaly v kadeřích
Její lesklé zlaté vlasy
V ruce držela vědro na dojení
Byla půvabná, mladá a veselá
Měla dlaně přímo od Venuše
Na úsvitu dne

Na bocháncích mechu jsem se posadil
S dívkou po mém boku
Něžnými slovy jsem se jí dvořil
A požádal ji, aby byla mou nevěstou
Řekla, "Mladý muži, nepřinášejte mi vinu"
A rychle se odvrátila
A ranní světlo jasně zářilo
Na úsvitu dne
Překlad z http://www.pohodar.com