BEER, BEER, BEER
THE CLANCY BROTHERS

A long time ago, way back in history,
when all there was to drink
was nothin but cups of tea.
Along came a man by the name of Charlie Mops,
and he invented a wonderful drink
and he made it out of hops.

He must have been an admiral a sultan or a king,
and to his praises we shall always sing.
Look what he has done for us
he's filled us up with cheer!
Lord bless Charlie Mops,
the man who invented beer beer beer
tiddly beer beer beer.

The Curtis bar, the James' Pub,
the Hole in the Wall as well
one thing you can be sure of,
its Charlie's beer they sell
so all ye lads a lasses
at eleven O'clock ye stop
for five short seconds,
remember Charlie Mops 1 2 3 4 5

He must have been an admiral a sultan or a king,
and to his praises we shall always sing.
Look what he has done for us
he's filled us up with cheer!
Lord bless Charlie Mops,
the man who invented beer beer beer
tiddly beer beer beer.

A barrel of malt, a bushel of hops,
you stir it around with a stick,
the kind of lubrication
to make your engine tick.
40 pints of wallop a day
will keep away the quacks.
Its only eight pence ha'penny
and one and six in tax, 1 2 3 4 5

He must have been an admiral a sultan or a king,
and to his praises we shall always sing.
Look what he has done for us
he's filled us up with cheer!
Lord bless Charlie Mops,
the man who invented beer beer beer
tiddly beer beer beer.

The Lord bless Charlie Mops!
Lyrics from http://www.pohodar.com

PIVO, PIVO, PIVO
THE CLANCY BROTHERS

Před dlouhým časem, už hodně v dějinách,
když k pití,
nebylo nic jiného než šálky čaje.
Objevil se muž jménem Charlie Mops
a vynalezl zázračné pití
a vyrobil ho z chmelu.

Musel to být admirál, sultán nebo král
a my budeme vždycky zpívat k jeho chvále.
Podívejte, co pro nás udělal,
naplnil nás dobrou náladou!
Pane, požehnej Chaliemu Mopsovi,
muži, který vynalezl pivo, pivo, pivo,
opojné pivo, pivo, pivo.

Curtis Bar, James' Pub,
Hole in the Wall také,
tam si jednou věcí můžete být jistí,
že prodávají Charlieho pivo.
Tak vy všichni kluci a holky
O jedenácté hodině se zastavíte
na pět krátkých sekund
a vzpomenete si na Charlieho Mopse 1 2 3 4 5

Musel to být admirál, sultán nebo král
a my budeme vždycky zpívat k jeho chvále.
Podívejte, co pro nás udělal,
naplnil nás dobrou náladou!
Pane, požehnej Chaliemu Mopsovi,
muži, který vynalezl pivo, pivo, pivo,
opojné pivo, pivo, pivo.

Sud sladu, bušl chmelu,
zamícháš to holí,
je to druh mazání,
díky kterému Tvůj motor poběží.
40 pint piva za den
a nechodí k vám mastičkáři.
Jen osm pencí a půlpenny
a jedna a šest daň, 1 2 3 4 5

Musel to být admirál, sultán nebo král
a my budeme vždycky zpívat k jeho chvále.
Podívejte, co pro nás udělal,
naplnil nás dobrou náladou!
Pane, požehnej Chaliemu Mopsovi,
muži, který vynalezl pivo, pivo, pivo,
opojné pivo, pivo, pivo.

Pane, požehnej Charliemu Mopsovi!
Překlad z http://www.pohodar.com