RHYTHM OF THE RAIN
THE CASCADES

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go
and let me cry in vain
And let me be alone again

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
That when she left that day
Along with her she took my heart

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away
when she don't care
I can't love another
when my heart's somewhere far away

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
that when she left that day
Along with her she took my heart

Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart
and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go
and let me cry in vain
And let me be alone again

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Lyrics from http://www.pohodar.com

RYTMUS DEŠTĚ
THE CASCADES

Naslouchej rytmu padajícího deště.
Říká mi, jaký jsem byl blázen a pořád jsem.
Chtěl bych, aby přestal
a nechal mě zbytečně plakat.
A nechal mě být zase osamělého.

Jediná dívka, kterou jsem miloval, odešla pryč.
Hledajíc úplně nový začátek.
Ale věděla málo,
že když odešla ten den,
vzala s sebou mé srdce?

Dešti, prosím, řekni, připadá ji poctivé,
že mi ukradla mé srdce,
když už mne nemiluje?
Nemůžu milovat jinou,
když mé srdce je někde daleko.

Jediná dívka, kterou jsem miloval, odešla pryč.
Hledajíc úplně nový začátek.
Ale věděla málo,
že když odešla ten den,
vzala s sebou mé srdce?

Dešti, neřekneš jí, že ji tolik miluji.
Prosím, požádej slunce, aby zažehlo její srdce
Naprš do jejího srdce
a nech lásku, kterou známe, vyrůst.

Naslouchej rytmu padajícího deště.
Říká mi, jaký jsem byl blázen a pořád jsem.
Chtěl bych, aby přestal
a nechal mě zbytečně plakat.
A nechal mě být zase osamělého.

Oh, naslouchej padajícímu dešti
Plesk, plesk, plesk, plesk
Oh, oh, oh, naslouchej padajícímu dešti
Plesk, plesk, plesk, plesk
Překlad z http://www.pohodar.com