HOW DEEP IS YOUR LOVE
THE BIRD AND THE BEE

I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
and the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again.

And you come to me on a summer breeze
keep me warm in your love
then you softly leave me
and it's me you need to show
how deep is your love

How deep is your love?
I really mean to learn
'Cause we're living in a world of fools
breaking us down
when they all should let us be
we belong to you and me
I believe in you

I believe in you
you know the door to my very soul
you're the light in my deepest darkest hour
you're my saviour when I come

And you may not think that I care for you
when you know down inside that I really do
and it's me you need to show
How deep is your love?

How deep is your love?
I really mean to learn
'Cause we're living in a world of fools
breaking us down
when they all should let us be
we belong to you and me
I believe in you

uhhhhh

I really mean to learn
'Cause we're living in a world of fools
Breaking us down
when they all should let us be
We belong to you and me
I believe in you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JAK HLUBOKÁ JE TVÁ LÁSKA
THE BIRD AND THE BEE

Znám Tvé oči v ranním slunci,
cítím, jak mě hladíš v přívalu deště
a ve chvíli kdy putuješ daleko ode mne
Tě chci cítit znovu v mé náruči.

A Ty ke mně přicházíš v letním vánku,
hřeješ mě svou láskou,
pak mě něžně opouštíš
a jsem to já, komu potřebuješ ukázat
jak hluboká je Tvá láska.

Jak hluboká je Tvá láska?
Opravdu zamýšlím to poznat.
Protože žijeme ve světě bláznů,
dělících nás,
když by nás všichni měli nechat být.
Patříme Tobě a mně.
Věřím v Tebe.

Věřím v Tebe.
Ty znáš dveře k mé vlastní duši.
Tys světlem v hodině mé nejlubší temnoty
Jsi můj zachránce, když přicházím

A nemusíš si myslet, že mám o Tebe zájem,
když víš hluboko uvnitř, že opravdu mám.
a jsem to já, komu potřebuješ ukázat
jak hluboká je Tvá láska.

Jak hluboká je Tvá láska?
Opravdu zamýšlím to poznat.
Protože žijeme ve světě bláznů,
dělících nás,
když by nás všichni měli nechat být.
Patříme Tobě a mně.
Věřím v Tebe.

Uhhhhh

Opravdu zamýšlím to poznat.
Protože žijeme ve světě bláznů,
dělících nás,
když by nás všichni měli nechat být.
Patříme Tobě a mně.
Věřím v Tebe...
Překlad z http://www.pohodar.com