ETERNAL FLAME
THE BANGLES

Close your eyes
Give me your hand, darlin'
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame.

I believe
It's meant to be, darlin'
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same
Am I only dreaming
Or is this burning (burning) an eternal flame.

Say my name
Sun shines through the rain
A whole life so lonely
And then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling, oh.

Say my name
Sun shines through the rain
A whole life so lonely
And then you come and ease the pain
I don't want to lose this feeling, oh.

Close your eyes
Give me your hand
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Or is this burning an eternal flame.

Close your eyes
Give me your hand, darlin'
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame.

Close your eyes
Give me your hand, darlin'
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Aaaaahh, an eternal flame.

Close your eyes
Give me your hand, darlin'
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Am I only dreaming
Is this burning an eternal flame.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VĚČNÝ PLAMEN
THE BANGLES

Zavři oči
Dej mi ruku, drahoušku
Cítíš, jak tluče mé srdce?
Rozumíš?
Cítíš to samé?
Jen sním?
Hoří tohle věčným plamenem?

Já věřím
Že to tak má být, drahoušku
Dívám se na Tebe, když spíš
Patříš ke mně
Cítíš to samé?
Jen sním?
Nebo to hoří (hoří) věčným plamenem?

Řekni mé jméno
Slunce září skrz déšť
Celý život tak osamělá
A pak příjdeš Ty a utišíš tu bolest
Nechci ztratit tento pocit, oh.

Řekni mé jméno
Slunce září skrz déšť
Celý život tak osamělá
A pak příjdeš Ty a utišíš tu bolest
Nechci ztratit tento pocit, oh.

Zavři oči
Dej mi ruku, drahoušku
Cítíš, jak tluče mé srdce?
Rozumíš?
Cítíš to samé?
Jen sním?
Nebo to hoří věčným plamenem?

Zavři oči
Dej mi ruku, drahoušku
Cítíš, jak tluče mé srdce?
Rozumíš?
Cítíš to samé?
Jen sním?
Hoří tohle věčným plamenem?

Zavři oči
Dej mi ruku, drahoušku
Cítíš, jak tluče mé srdce?
Rozumíš?
Cítíš to samé?
Jen sním?
Aaaaahh, věčný plamen.

Zavři oči
Dej mi ruku, drahoušku
Cítíš, jak tluče mé srdce?
Rozumíš?
Cítíš to samé?
Jen sním?
Hoří tohle věčným plamenem?
Překlad z http://www.pohodar.com